Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Jono Pauliaus II beatifikaciją nulėmęs stebuklas

Sesuo Marie Simon-Pierre Normand stebuklingai išgijusi iš Parkinsono ligos Jono Pauliaus II užtarimu

Pagal Katalikų Bažnyčioje galiojančią skelbimo palaimintaisiais ir šventaisiais tvarką, išpažinėjo (ne kankinio) skelbimui palaimintuoju keliamos dvi pagrindinės sąlygos. Pirma – reikalaujama, kad beatifikacijos bylos metu būtų įrodyta, jog kandidatas į palaimintuosius savo gyvenime herojišku laipsniu praktikavo evangelines dorybes. Antra, jau po to kai herojiškas dorybingumas įrodytas, reikalaujama įrodyti kandidato į palaimintuosius užtarimu įvykusį stebuklą.

Šiuos du reikalavimus teko įvykdyti ir popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos byloje. Pirmoji iš dviejų keliamų sąlygų buvo patenkinta 2009 m. gruodžio 19-ąją. Tą dieną buvo paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI autorizuotas Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretas, patvirtinantis, kad Jonas Paulius II savo gyvenimu herojiškai liudijo evangelines dorybes arba paprasčiau tariant – tikrai šventai gyveno.

Tą pačią dieną taip pat ir beatifikacijos byla perėjo į baigiamąjį – stebuklo įrodymo etapą. Apie stebuklo įrodymą Jono Pauliaus II šventumo tyrėjai pradėjo galvoti nuo pat beatifikacijos bylos pradžios – tai yra nuo pat 2005 m. vasaros, kuomet, popiežius Benediktas XVI konstatuodamas plačiais sklindantį savo pirmtako šventumo garsą, išimties tvarka leido pradėti beatifikacijos bylą, nelaukiant, kad praeitų, paprastai privalomi, penkeri metai nuo kandidato į palaimintuosius mirties. Bylos postulatorius ir jo bendradarbiai Jono Pauliaus II bylai parinko prancūzės vienuolės – sesers Marie Simon-Pierre atvejį. Ji, prašant Jono Pauliaus II užtarimo, pagijo iš Parkinsono ligos, kuria sirgo ir nuo kurios mirė būsimas palaimintasis.

Parkinsono liga prancūzei vienuolei seseriai Marie Simon-Pierre Normand buvo diagnozuota 2001 m. Iš pradžių liga vystėsi palyginti lėtai, tačiau 2004 m. liga paūmėjo ir sesuo Marie Simon-Pierre pradėjo prarasti savarankiškumą, vis sunkiau jai buvo komunikuoti. Tuo pat metu visas pasaulis matė kenčiantį Joną Paulių II. Taip pat ir sesers Marie Simon-Pierre bendruomenės seserys gaudė žinias apie Šventojo Tėvo sveikatos būklę. O kai jo mirties vakarą – 2005 m. balandžio 2-ąją Prancūzijos katalikų televizijos kanalas KTO tiesiogiai transliavo Rožinio maldą iš Šv. Petro aikštės, visa seserų bendruomenė susibūrusi prie televizoriaus irgi kartu kalbėjo Rožinį. Tą vakarą kartu meldėsi ir ligos iškankinta sesuo Marie Simon-Pierre.

Mirus Šventajam Tėvui, sesers Marie Simon-Pierre bendruomenės seserys, taip pat kitos seserų bendruomenės Prancūzijoje ir Afrikoje pradėjo maldos vajų už savo sergančią seserį. Visos vienuolės kasdien prašė Jono Pauliaus II užtarimo Parkinsono ligos sukaustytai seseriai Marie Simon-Pierre. Ir lygiai po dviejų mėnesių nuo Jono Pauliaus II mirties įvyko stebuklas.

Tą vakarą, 2005 m. birželio 2 d, apie 21.30 – 21.45 val., tai yra Jono Pauliaus II mirties valandą, sesuo Marie Simon-Pierre staiga atgavo jėgas, liovėsi nevalingi traukuliai ir rankų drebėjimas. Ji paėmė plunksną ir įsitikino, kad vėl sugeba rašyti. Anksti rytą ji nuėjo į vienuolyno koplyčią ir jau suprasdama, kad įvyko stebuklas, ilgai meldėsi ir dėkojo. Netrukus buvo atlikti tyrimai ir nustatyta, kad liga nepaaiškinamai staiga pasitraukė.

Kai sesers Marie Simon-Pierre atvejis buvo įtrauktas į Jono Pauliaus II beatifikacijos bylą, dar kelis kartus buvo atlikti kruopštūs medicininiai tyrimai, įskaitant ir psichiatrinę ekspertizę. Galiausiai Šventųjų skelbimo kongregacijos medicinos komisija praėjusių 2010 m. spalio 21 d. konstatavo, kad prancūzės vienuolės pasveikimas buvo staigus, ilgalaikis ir nepaaiškinamas.

Tų pačių metų gruodžio 14 d. Kongregacijos teologų komisija paskelbė išvadą, jog galima šį atvejį laikyti stebuklingu pagijimu. Galiausiai jau šiais metais sausio 11 d. Šventųjų skelbimo kongregacijai priklausantys kardinolai ir vyskupai pritarė stebuklą patvirtinančio dekreto skelbimui, o po trijų dienų – sausio 14-ąją – dekretą autorizavo ir popiežius Benediktas XVI.

Tą pačią dieną buvo pranešta, kad popiežius Jonas Paulius II palaimintuoju bus skelbiamas šių metų gegužės 1-ąją, Atvelykio sekmadienį, Dievo Gailestingumo šventės dieną. Beatifikacijos iškilmėje dalyvaus ir Jono Pauliaus II užtarimu visiškai pasveikusi sesuo Marie Simon-Pierre Normand.