Patinka tai, ką skaitai? Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Benediktas XVI pakvietė visus geros valios žmones dalyvauti Tiesos ir Taikos Piligrimystėje į Asyžių

Šventasis Tėvas pakvietė religijų, kultūros ir mokslo atstovus, krikščionis ir nekrikščionis, keliauti su juo į Asyžių kaip tiesos ir taikos piligrimams, pašvęsti vieną dieną susikaupimui, dialogui ir maldai už taiką ir teisingumą pasaulyje.

Pagal Benedikto XVI mintį, renginiu bus iškilmingai paminėtos istorinio Maldų už pasaulio taiką susitikimo, kurį surengė garbingasis popiežius Jonas Pauliaus II, 25 metinės.

Šeštadienį Asyžiuje vykusioje spaudos konferencijoje buvo pristatyta Susikaupimo, dialogo ir maldos už taiką ir teisingumą pasaulyje dienos programa. Spalio 27d. švęsimos dienos tema: „Tiesos piligrimai, taikos piligrimai“.

Piligrimystės įvaizdžiu norima prisiminti tiek pirmąją Maldų už taiką dieną Asyžiuje, įvykusią 1986m. spalio 27d., tiek ir antrąją, surengtą 2002 metų sausio mėnesį, o taip pat žvelgti į priekį su mintimi, „kad būtų tęsiamas, su visais geros valios vyrais ir moterimis, žengimas dialogo ir brolystės keliu sparčiai besikeičiančio pasaulio kontekste. Beturtis ir nuolankusis šv. Pranciškus vėl priims visus į savo miestą, tapusį brolystės ir taikos simboliu“, – pažymėjo Šv. Sosto Spaudos salė šeštadienį išplatintame komunikate.

Delegacijos iš Romos į Asyžių keliaus traukiniu spalio 27d. rytą kartu su Šventuoju Tėvu. Atvykusieji į Asyžių susirinks Angelų Marijos bazilikoje, kurioje bus prisiminti praeityje vykę susitikimai ir bus pristatyta Tiesos ir taikos piligrimystės tema. Pasisakys delegacijų atstovai. Popiežius irgi pasakys kalbą.

Paprasti pietūs simbolizuos dalyvių brolystę bei primins visus, kurie kenčia dėl pasaulio nesantaikos. Papietavus bus skirtas laikas atskiram susikaupimui ir maldai. Popietę vyks eitynės į šv. Pranciškaus baziliką. Paskutinėje atkarpoje prie eitynių prisidės delegacijos, ėjimu kartu išreikš kiekvieno žmogaus, atkakliai ieškančio tiesos bei kuriančio teisingumą ir taiką, gyvenimo kelią. Bus einama tyliai, kad kiekvienas dalyvis galėtų susikaupti ir melstis. Piligrimystės dalyviai ateis į greta Šv. Pranciškaus bazilikos esančią aikštę, kurioje vyko ankstesni susitikimai. Joje įvyks baigiamasis programos įvykis: dalyviai iškilmingai atnaujins įsipareigojimą siekti visiems bendros taikos.

Popiežius piligrimystės į Asyžių išvakarėse šv. Petro bazilikoje vadovaus maldos vigilijai, į kurią pakvietė visus Romos vyskupijos tikinčiuosius. Vietinės Bažnyčios ir tikinčiųjų bendruomenės visame pasaulyje irgi yra raginamos rengti panašius maldos susitikimus Piligrimystės išvakarėse.

Trijų Romos kurijos dikasterijų vadovai – Popiežiškųjų Krikščionių vienybės, Tarpreliginio dialogo ir Kultūros tarybų pirmininkai kardinolai ateinančiomis savaitėmis popiežiaus vardu išsiųs kvietimus kviečiamiems asmenims. Popiežius Benediktas, be to, prašo visų katalikų dvasia dalyvauti šiame svarbiame renginyje ir dėkoja visiems, kurie asmeniškai atvyks į šv. Pranciškaus miestą dalyvauti Tiesos ir taikos piligrimystėje. Joje dalyvauti kviečiami visi geros valios žmonės.

Kiekvienas žmogus iš esmės yra tiesos ir gėrio ieškantis piligrimas. Taip pat religingi žmonės visą laiką keliauja link Dievo. Todėl galima, net yra būtina, kalbėtis ir dialoguoti su visais, kaip su tikinčiaisiais, taip su netikinčiaisiais, tačiau neatsisakant savo tapatybės ir nepasiduodant sinkretizmo formoms. Nuoširdžiai patiriama tiesos piligrimystė leidžia atsiverti dialogui su kitu, nieko neišskiria ir įpareigoja visus būti brolystės ir taikos kūrėjais. Būtent šiuos elementus popiežius Benediktas XVI trokšta paryškinti ir iškelti. Todėl į krikščionių ir pagrindinių religijų atstovų piligrimystę kviečiami kai kurie kultūros ir mokslo pasaulio atstovai, kurie nors neišpažįsta religijos, tačiau jaučiasi kaip kartu dalyvaujantys tiesos ieškojimo kelyje, o taip pat jaučia bendrą atsakomybę už pasaulio teisingumą ir taiką, pažymėjo komunikate Šv. Sosto Spaudos salė.

Sunku skaityti smulkų tekstą?

Padidink raides, spausdamas ant aA raidžių ikonėlės straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Paremk!

Paremsiu