2011 04 04

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kai gyvenimą lydi muzika. Pokalbis su Dariumi Polikaičiu

Su aktyviu išeivijos lietuviu ateitininku, Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava“ meno vadovu ir dirigentu Dariumi Polikaičiu susitikome jo viešnagės Lietuvoje metu, kai D. Polikaitis buvo pakviestas dalyvauti Lietuvos kompozitorių sąjungos 70-mečiui skirtuose koncertuose.

Pradėję pokalbį nuo to, kaip Dariaus gyvenime atsirado muzika, kaip jis ėmėsi vadovauti „Dainavos“ ansambliui, kokia ansamblio reikšmė išeivijos lietuviams, perėjome ir prie Lietuvos bei Išeivijos lietuvių gyvenimo iššūkių ir pokyčių aptarimo.

JAV lietuvių internetinis laikraštis www.biciulyste.com už nuopelnus puoselėjant lietuvių muzikinę kultūrą išeivijoje, Darių Polikaitį išrinko 2010 ,,Metų žmogumi“.

Laidoje naudotos ištraukos iš „Dainavos ansamblio vyrų vieneto“ koncerto Kaune 2010 m., skirto Ateitininkijos 100-mečio jubiliejui paminėti.