Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Palaimintojo Jono Pauliaus II šventė bus minima spalio 22 d.

Palaimintojo Jono Pauliaus II minėjimas įrašomas į Romos vyskupijos ir visų Lenkijos vyskupijų liturginius kalendorius ir bus švenčiamas spalio 22 dieną, kuomet Karolis Wojtyla pradėjo oficialiai eiti popiežiaus pareigas.

Kulto ir sakramentų kongregacija paskelbė dekretą, nustatantį palaimintojo Jono Pauliaus II liturginio garbinimo tvarką, kuri pradės galioti po beatifikacijos. Paprastai palaimintųjų kultas yra tik vietinis, leidžiamas tik tiesiogiai su palaimintuoju susijusiose vyskupijos arba vienuolijose. Į visos Bažnyčios liturginį kalendorių įrašomi tik kanonizuoti šventieji. Tačiau atsižvelgiant į didelę pagarbą ir meilę Jonui Pauliui II visoje Bažnyčioje, leidžiamas platesnio masto liturginis garbinimas, o jo taisykles nustato paskelbtas Kulto ir sakramentų kongregacijos dekretas.

Padėkos Mišios

Ištisus metus po Jono Pauliaus II beatifikacijos, tai yra iki 2012 m. gegužės 1 d. visoje Bažnyčioje, vyskupų ordinarų parinktose vietose ir jų nustatytu laiku, bus galima aukoti padėkos už Jono Pauliaus II paskelbimą palaimintuoju Mišias. Padėkos Mišios galės būti aukojamos ir eilinį sekmadienį, jų metu giedant Gloria. Padėkos Mišiose turi būti naudojama palaimintajam Jonui Pauliui II skirta Mišių pradžios malda (Collecta); kitos maldos, prefacija ir antifonos, o taip pat skaitiniai, psalmė ir Evangelija – iš Bendrųjų Mišių už ganytojus už popiežių.

Palaimintojo liturginis minėjimas

Palaimintojo Jono Pauliaus II minėjimas įrašomas į Romos vyskupijos ir visų Lenkijos vyskupijų liturginius kalendorius ir bus švenčiamas spalio 22 dieną, kuomet Karolis Wojtyla pradėjo oficialiai eiti popiežiaus pareigas. Palaimintojo minėjimas, Kulto ir Sakramentų kongregacijai leidus, gali būti įrašytas ir į kitų vyskupijų arba vienuolijų liturginius kalendorius. Vyskupijų atveju, prašymą privalo pateikti vietinė Vyskupų konferencija; vienuolijų – generalinis vyresnysis.

Bažnyčios dedikavimas naujam Palaimintajam

Norint dedikuoti bažnyčią palaimintajam Jonui Paului II, reikalingas Kulto ir Sakramentų kongregacijos indultas, išskyrus tuos atvejus, kai Palaimintojo minėjimas jau įrašytas į vietinį liturginį kalendorių. Jonui Pauliui II dedikuotoje bažnyčioje spalio 22 diena bus ne minėjimas, bet šventė.

Mišiose Jono Pauliaus II garbei bus naudojama specialiai joms skirta Pradžios malda (jos tekstas skelbiamas) pabaigoje. Kitos maldos, prefacija ir antifonos imamos iš Bendrųjų Mišių už ganytojus už popiežių, pirmasis skaitinys iš Izaijo (52,7-10), atliepiamoji psalmė 96/95 (1-2a.2b-3.7-8a.10), aleliuja Jn 10,14, Evangelija Jn 21,15-17.

Mišių palaimintojo Jono Pauliaus II garbei Pradžios malda (Collecta)

Deus, dives in misericórdia, qui beátum Ioánnem Paulum, papam, univérsae Ecclésiae tuae praeésse voluísti, praesta, quaésumus, ut, eius institútis edócti, corda nostra salutíferae grátiae Christi, uníus redemptóris hóminis, fidénter aperiámus. Qui tecum…

Laisvas vertimas į lietuvių kalbą:

„Dieve, apstus gailestingumo, tu pašaukei palaimintąjį Joną Paulių, Popiežių, vadovauti visai tavajai Bažnyčiai. Leisk mums, jo mokymo stiprinamiems, su pasitikėjimu atverti mūsų širdis išganingai Kristaus, vienintelio žmogaus Išganytojo, malonei. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius“.