2011 04 24

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Vysk. Mindaugas Sabutis. Mūsų džiaugsmo priežastis

Jėzus Kristus yra mums davęs pažadą: Aš gyvenu ir Jūs gyvensite. Šiandien visa Krikščionija švenčia Kristaus prisikėlimą – pergalę prieš mirtį, nuodėmę, pragarą…

Pasak Lietuvos liuteronų vyskupo Mindaugo Sabučio, Kristaus pergalė prieš mirtį yra mūsų dalis, mes esame krikštyti jo mirtyje ir jo prisikėlime. Tad sveikindamas tikinčiuosius šv. Velykų proga, vyskupas kviečia nepamiršti ir švęsti šią pergalę kiekvieną dieną ir džiaugtis Dievo vaikų laisve.