Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2011 05 18

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šv. Juozapo mokykla renka būsimuosius pirmokėlius

Mokykloje siekiama ugdyti laisvus ir atsakingus vaikus, sudaryti tinkamas sąlygas bręsti: kelti klausimus, analizuoti iššūkius, ieškoti atsakymų, gyventi tikėjimu bei krikščioniškomis vertybėmis. Ugdyti asmenybę gebančią nesavanaudiškai įsipareigoti, nebijančią sunkumų. Puoselėti vaiko vidinį pasaulį, ugdyti sąžinę, žadinti kūrybingą meilę, veiklią asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime.

„Gyvendami nuolat skubančioje aplinkoje, patirdami kasdienį laiko trūkumą, pristatome „neskubančios mokyklos“ modelį“, – teigia mokyklos įkūrėjai.  Visas mokyklos darbo procesas organizuojamas darbo dienos bėgyje: sudaromos tinkamos buitinės sąlygos darbui, bendravimui, poilsiui ir žaidimams ar kūrybinei veiklai. Siekiama, kad mokinių skaičius klasėje nebūtų didesnis kaip 15. Atsisakoma griežtos pamokos trukmės ir dalykinio suskirstymo, ypatingą dėmesį skiriant tarpdalykinei integracijai.

Šis inovatyvus metodas natūraliai leidžia mokiniui atrasti skirtingų dalykų, priemonių ir metodų visumą, juos praktiškai pritaikant gyvenime. Rytinės valandos skiriamos naujos informacijos įsisavinimui, aptarimui ir
individualiam darbui. Popietinės – projektinei veiklai, žinių įtvirtinimui, neformalųjį ugdymą integruojant į visuminį ugdymo procesą, kuris siekia pažadinti vaiko protą, brandinti poreikį ieškoti tiesos, domėtis mokslu, atrasti jo prasmę. Panašiai veikiančios mokyklos Vokietijoje ir Austrijoje liudija aukštus ugdymo pasiekimus.

Šv. Juozapo mokykla kviečia vaikus, gimusius 2004-2005 m. tapti šios mokyklos pirmokais. Mokyklos adresas: Jeruzalės g. 21, Vilnius. Registracija telefonu 8 671 31604 arba elektroniniu paštu adresu [email protected]

 „Neskubančios mokyklos“ projekto įgyvendinimui labai reikalinga Jūsų parama. Galinčių prisidėti prašome paramos sumą pervesti VšĮ „Šv. Juozapo mokykla“, įmonės kodas 302627435, sąskaitos Nr. LT49 7300 0101 2703 0471.

Greitai informacija pasirodys internete www.juozapomokykla.lt

Šv. Juozapo mokyklos steigėjai yra Šv. Juozapo šeimų asociacija ir Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite