Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2011 05 26

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Pasirodė naujas žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numeris

Bernardinai.lt skaitytojams pristato antrąjį šiais metais žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numerį, kuriame dvasiniai pasakojimai ir mąstymai, įdomūs susitikimai su dvasininkais bei kultūros žmonėmis, atviri liudijimai ir nesenstančios temos.

Naują žurnalą galite pasklaidyti ČIA

Įvadinė šio žurnalo tema – gailestingumas, kurią atskleidžia popiežiaus Jono Pauliaus II mąstymas apie sūnų palaidūną ir gailestingąjį tėvą. Tai ištrauka iš prieš tris dešimtmečius paskelbtos popiežiaus enciklikos „Dives in misericordia“, kurioje pasigirsta aktyvus raginimas atidengti tikrąjį gailestingumo, „kuris iškelia aukštyn ir ištraukia gėrį iš visokiausių blogio pavidalų pasaulyje ir žmoguje“, veidą. Enzo Bianchi apmąsto gailestingumą, visų pirma, per atleidimą teigdamas, kad „kai gailestingumas tampa atleidimu, jis nebėra vien asmeninė patirtis, tačiau tampa politine dorybe, sugebančia formuoti socialinį audinį, įkvėpti pilietinį sugyvenimą, pakeisti istorijos vingį, kuris visuomet linkęs remtis jėga ir galybe“. Kunigas Julius Sasnauskas OFM tekste „Sunki gailestingumo vėliava“ ragina pamiršti gražią retoriką bei dvasingus lozungus ir savo siela ir kūnu pasiduoti dieviškojo gailestingumo dramai. Dalia Zaleskienė tekste „Nes tik meilė visada teisi“ savo kasdienybėje, tarp puodų, rūpesčio vaikais ir buitimi ieško atsakymo, kaip praktiškai taikyti pirmąjį ir svarbiausiąjį Dievo įsakymą „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visu protu, visa širdimi, visomis jėgomis, o savo artimą – kaip save patį“. O apie meilę priešui kalba Roman Roessler trumpoje įžvalgoje „Nesutikite tapti priešais“.

Tradicinėje rubrikoje „Asmenybė“ – susitikimas su viena ryškiausių kultūros pasaulio asmenybių, italų rašytoju, mokslininku, literatūros kritiku Umberto Eco. L. A. Zanganeh parengtame pokalbyje „Kintanti kultūra, kritinis mąstymas ir juoko galia“ rašytojas atskleidžia savo jaunystės pasaulį, susidomėjimą Viduramžiais, romanų bei mokslinių darbų rašymą, dalijasi įžvalgomis apie intelektualo vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, žinių ir kultūros reikšmę bei juoką – grynai žmogišką gebėjimą.

„Kartais manęs klausia, ar aš didžiuojuos, kad esu lietuvis. Ne, niekur ir niekada. Nežinau, kaip tai daryti, kai, sakysime, vaikščioju Paryžiuje, žiūriu į Temzės upę arba grybauju Varėnos miškuose?“ Taip rašo poetas Marcelijus Martinaitis tekste „Mylint reikia būti pasiruošus kančiai“, kuriame ieško atsakymo, kas yra patriotizmas šiandien.

Rubrikoje „Pašaukimas“ – įdomus susitikimas su ortodoksų (stačiatikių) kunigu Vitalijumi Mockumi. Pokalbis apie jo tikėjimo kelią, keistus vingius, kai be tikėjimo gyvenęs paauglys per vieną dieną, atvykęs į Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyną, atrado čia sau išsvajotus namus. Tekste V. Mockus atskleidžia ir skaitytojui gal mažiau žinomus Ortodoksų Bažnyčios ypatumus, kurie ypatingai išryškėja ir spalvingose nuotraukose iš Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios.

Dar viena iš šio žurnalo temų – Bažnyčios socialinis mokymas. Šiemet sukanka 120 metų, kai 1891-aisiais popiežius Leonas XIII paskelbė encikliką „Rerum novarum“, kuri tapo šiuolaikinio Bažnyčios socialinio mokymo atspirties tašku. Apie tai, kaip svarbu tikintiems neužsidaryti nuo pasaulio, o eiti į jį, kalba L. G-C. Santabarbara tekste „Druska druskinėje“. Pokalbis su kunigu, teologijos daktaru Kęstučiu Kėvalu apie ekonominės ir moralinės tvarko santykį, apie tai, ką krikščioniškasis socialinis mokymas gali pasiūlyti nūdienos politikams ir ekonomistams. Straipsnyje „Katalikų Bažnyčia ir žmogaus teisės“ Andrius Navickas atkreipia dėmesį į popiežiaus Leono XIII encikliką „Rerum novarum“ ir šiame kontekste analizuoja praeities ir šiandienos iššūkius sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Šia tema žurnale galima rasti ir Vietnamo kardinolo Fr. X. Van Thuno, trylika metų praleidusio kalėjime, tekstą „Aštuoni palaiminimai politikams“ – tai gyvas liudijimas ir kvietimas įgyvendinti Bažnyčios socialinį mokymą.

Šiame žurnalo numeryje yra ir nauja rubrika „Sveikas, gyvenime“ – apie priklausomybes ir galimybes jas įveikti, apie pagalbą tiek priklausomiems žmonėms, tiek ir jų artimiesiems. Pirmasis susitikimas su Žanu Talandžiu, šiuo metu su gausia šeimyna gyvenančiu sodyboje prie Dubysos ir jau ne vienerius metus einančiu blaivybės keliu bei padedančiu kitiems ištrūkti iš priklausomybės gniaužtų. Žanas atvirai pasakoja apie savo kelią, priklausomybę ir sveikimą, šeimą ir bendruomenę, liudydamas, kad Viešpats daro stebuklus.

Tradicinėje rubrikoje „Pokalbiai apie kultūrą“ – trys susitikimai su žinomais Lietuvos kūrėjais. Apie štai jau du dešimtmečius besitęsiantį kūrybinį gyvenimą teatre pasakoja Nacionalinės premijos laureatas, aktorius Rolandas Kazlas. Į savo spalvingą pasaulį kviečia dailininkė Ieva Babilaitė, atverianti dvynės tapatybės istorijas, nueitą kelią įveikiant sunkią ligą ir tikėjimo istorijų pasakojimus paveikslais. „Nuobodulys yra nusikaltimas!“ teigia Nacionalinės premijos laureatas, fotomenininkas Aleksandras Macijauskas, kitados palygintas su garsiuoju fotografu Henriu Cartier-Bressonu, ir šiandien savo darbais šaukte šaukiantis „Aš esu Macijauskas!“ Visi kultūros pokalbiai gausiai iliustruoti nuotraukomis bei piešiniais, tad skaitytojas tikrai ras kur akis paganyti – akimirkos iš spektaklių, švytintys piešiniai ir juodai baltos fotografijos iš anuometinių demonstracijų Kaune ar Lietuvos turgų…

„Būtina atrasti savo santykį su praeitimi, kad galėtum drąsiai žvelgti į ateitį“, – teigia dailininkas Mindaugas Lukošaitis, dar 2003 metais sukūręs piešinių ciklą „Pasipriešinimas“, skirtą lietuvių pokario rezistencinei kovai atminti. Apie vaizduotę, padedančią geriau suprasti istoriją, rezistencijos temos aktualizavimą šiandien, menininko atsakomybę ir patriotizmo sampratą – pokalbis su dailininku Mindaugu Lukošaičiu rubrikoje „Atmintis“. Pokalbis taip pat gausiai iliustruotas dailininko piešiniais, kuriuos, beje, 2005 m. įsigijo Danijos šiuolaikinės dailės muziejus.

Poetas Donatas Petrošius savo naujoje esė krapštydamas iš kišenių monetas su Elžbietos II galvomis leidžiasi į nuotaikingą pasakojimą apie senus, bet dar nepasibaigusius laikus.

Skanaus“ šį kartą taria Bernardinai.lt bičiulė ir bendradarbė Ieva Kontrimaitė ir kviečia užsukti į jos virtuvės šventovę, kurioje laukia šventiniai pietūs – agurkinė sriuba su daigintais rugiais, daigintų kviečių balandėliai ir mamos obuolių pyragas.

Prieš užversdamas žurnalo paskutinį puslapį, kunigas Kęstutis Dvareckas medituoja Kelią…

Daugiau apie žurnalą skaitykite ČIA

Geros kelionės…

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite