2011 05 29

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Br. Pijus Eglinas OP. Vienintelė žinia

Kasdienybės rutina neretai užkloja dulkių sluoksniu net pačius brangiausius dalykus, glūdinčius žmogaus širdyje. Atšaldo santykius. Žodžiai praranda savo svorį, kai tariami atsietai nuo gyvenimo.

Domininkonas kunigas Pijus Eglinas OP primena, kad pagrindinė ir vienintelė Evangelijos žinia yra meilė, dieviškoji meilė, paradoksaliai auganti, kuo dosniau dalijama kiekvienam, – pradedant nuo artimiausiųjų.

Tai vienintelė žinia, kurią ir krikščionis yra pašauktas nešti pasauliui.