2011 06 07

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti

Birželio 2 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoto“, kurią surengė keturių mokslo ir studijų institucijų atstovai: Santuokos ir šeimos studijų centras (VDU), Akušerijos ir ginekologijos klinika (LSMU), Neonatologijos klinika (LSMU), Bioteisės katedra (MRU), Europos šeimos gyvenimo ugdymo institutas (Prancūzija, European Institute For Family Life Education). Konferencijoje dalyvavo pustrečio šimto žmonių – medikų, slaugytojų, psichologų, studentų, šeimos specialistų, mokytojų. Pranešimus apie vaisingumo pažinimo aktualumą ir pritaikymo galimybes medicinos, filosofinės antropologijos, teisės mokslų šviesoje skaitė lektoriai iš Lietuvos, Airijos, Ispanijos, Prancūzijos, Lenkijos universitetų.

Lietuvoje pirmą kartą buvo pristatyta naprotechnologija (Nautūrali prokreacinė technologija), kuri remiasi vaisingumo pažinimu bei jo vertinimu iš ligos gydymo perspektyvos, atstatomuoju chirurginiu ir konservatyviuoju gydymais. Naprotechnologiją pagrindė JAV mokslininkas Thomas W. Hilgers’as, o dabar ji plačiai taikoma daugelyje Europos šalių klinikų. Pranešimus apie šio gydymo metodo taikymą ir efektyvumą gydant nevaisingumą skaitė šeimos gydytojas dr. Phil Boyle iš Airijos valstybinio universiteto Galvai klinikos bei Lenkijos vyskupų konferencijos bioetikos komisijos narys dr. Macej Barcentewicz. Dr. Ph. Boyle kalbėjo apie aktyvų pacientų dalyvavimą gydyme – jų mokymą, kas reikalauja laiko, bet nustatant neviasingumo priežastį padeda atstatyti natūralų organizmo funkcionavimą su minimaliu šalutiniu poveikiu arba be jo. Dr. M. Barcentewicz pristatė naprotechnologijos taikymą Lenkijoje. Šis gydymo metodas atitinka krikščioniškas vertybes ir gali būti siūlomas kaip alternatyva pagalbiniam dirbtiniam apvaisinimui.

Natūralaus šeimos planavimo teisinius terminologijos aspektus pristatė Mykolo Riomerio universiteto Bioteisės katedros vedėjas prof. Jonas Juškevičius. Jis atkreipė dėmesį, kad 1988 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) apibrėžime, kas yra natūralus šeimos planavimas (NŠP) be techninio elemento – vaisingumo nustatymo, atsispindėjo ir vertybinis elementas – seksualinio elgesio reguliavimas atsižvelgiant į šeimos planus. Tačiau nuo 2001 m. NŠP kaip autonomiškas terminas išnyko iš PSO Europos biuro vartosenos. NŠP buvo pervadintas į vaisingumo pažinimu grįstus metodus ar periodiniu susilaikymu vaisingumo laikotarpiais, ir šie pervadinti šeimos planavimo metodai buvo priskirti prie kontracepcijos metodų. Buitinėje vartosenoje įgyja „natūralios kontracepcijos“ pavadinimą ir priešpastatomi vadinamiesiems „efektyvios šiuolaikinės kontracepcijos“ metodams. Kita vertus, šios terminologinės iniciatyvos kyla iš darbinių apibrėžimų, suformuluotų šių organizacijų įvairiuose vidaus darbo grupėse, todėl formaliai nėra laikytini kaip teisiškai ar politiškai įpareigojantys tarptautinę bendruomenę.

Konferencijoje buvo apžvelgtos Vaisingumo pažinimo mokymo programos universitetuose – pristatyta užsienio šalių patirtis, o tyrimas atliktas Lietuvoje parodė, kad akušerių, akušerių-ginekologų bei šeimos gydytojų rengime nepakanka vaisingumo pažinimo mokymo. Studijose rekomenduojama literatūra teikia ne pakankamai ir ne visada tikslios informacijos vaisingumo pažinimo klausimais.

Dr. Danielius Serapinas aptarė genetinių veiksnių įtaką vaisingumui.

Po pietų vyko aktyvios diskusijos darbo grupėse. Daugiausia dėmesio susilaukė grupė pavadinimu „Naprotechnoligija – viltis nevaisingoms šeimoms“. Kurioje buvo apibendrinti 412 nevaisingų šeimų gydymo naprotechnologijos pagalba rezultatai, Bialystoko (Lenkija) nevaisingumo gydymo centre „Nepromedika“.

Po konferencijos lektoriai ir organizacinis komitetas dalyvavo šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje. Liturgijai vadovavo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kartu koncelebravo kun. Andrius Narbekovas ir kun. Nerijus Vyšniauskas.

Mokslinių straipsnių konferencijos pranešimų temomis ieškokite žurnale Sveikatos mokslai Nr 3., konferencijos garso įrašai vasarą bus transliuojami per Marijos radiją.

S. Adler-Mikulėnienė