Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2011 06 08

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mirė prelatas Juzefas Obrembskis

Prelatas Juzefas Obrembskis (1906 03 19 – 2011 06 07). Nuotrauka fot. wilnoteka.lt

Kaip praneša Wilnoteka.lt, birželio 7 d. 16.50 val. mirė Vilnijos krašto patriarchu vadinama vienas seniausių Lietuvos ir Europos kunigų, Juzefas Obrembskis.

Šį sekmadienį Maišiagalos parapijos Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios kunigas emeritas turėjo švęsti 79-uosius savo kunigystės metus, o šiais metais jis atšventė savo 105-ąjį gimtadienį.

Juzef Obrembski (Józef Obrębski) gimė 1906 03 19 Skažin Novy (Lomžos apskr., Lenkija), rašoma interneto svetainėje „Vilnijos vartai“.

1926 m. baigęs Ostraf Mazovecki gimnaziją,  persikėlė  gyventi į Vilnių, kur įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Po metų (1927 m.) perėjo studijuoti į Stepono Batoro universiteto Teologijos fakultetą, kurį 1932 m. baigė. Tais pačiais metais birželio mėnesį buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas dirbti į Turgelius (dab. Šalčininkų r.).

Dirbdamas Turgelių parapijoje (iki 1950 m.), rūpinosi ne tik dvasiniu parapijiečių  gyvenimu, taip pat pagyvenusiais kunigais, besislapstančiais nuo bolševikų. Daug parapijiečių išgelbėjo nuo tremties. Vokiečių okupacijos metu išgelbėjo keletą kaimų nuo visiško sunaikinimo, aprūpindavo belaisvius maistu.

Ilgą laiką gestapas rinko informaciją apie kunigą J. Obrembskį, jo bendradarbiavimą su Armija Krajova bei kitą antifašistinę veiklą. Kai atvyko  išvežti kunigą į Panerius, visi Turgelių parapijos žmonės puolė jo ginti: krisdavo vokiečiams po kojomis, maldaudami  paleisti. Vietiniai AK vyrai buvo pasiruošę jėga išlaisvinti J. Obrembskį, bet jis to daryti neleido, bijodamas, kad Pirčiupių likimas neištiktų ir Turgelių.

Du kartus gestapininkai buvo atvykę išvežti į Panerius ir nužudyti kunigą, ir abu kartus jį išgelbėjo vokiečių karininkas  Eibergas. Jis,  rizikuodamas gyvybe, įtikindavo vokiečių karininkus paleisti kunigą, laiduodamas už jį.

Pokario metais J. Obrembski rūpinosi iš Sibiro sugrįžusiais kunigais. 1950 m. klebonas Obrembski buvo paskirtas dirbti į Maišiagalos (dab. Vilniaus r.) parapiją, kur tapo vicedekanu, nuo 1981 m. – monsinjoru.

Už aktyvų ganytojo darbą Juzef Obrembski yra apdovanotas Lenkijos prezidento ordinu „Polonia Restituta“ (1994), Auksiniu kryžiumi, „Už nuopelnus Lenkijai“ (1992). Jam – seniausiam Lietuvos lenkui – 2008 m. buvo įteikta pirmoji Lenko korta.

2001 m.grudžio 19 d. už nuopelnus Lietuvai ir Vilniaus rajonui Vilniaus rajono savivaldybės taryba suteikė kunigui prelatui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.

2007 m. Juzefo Obrembskio vardu pavadinta  Maišiagalos (Vilniaus r.) lenkų vidurinė mokykla.

Vilniaus krašte prelatą vadina Vilnijos patriarchu. Iki mirties birželio 7 d. monsinjoras buvo Maišiagalos parapijos Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios kunigas emeritas.

Kaip liudija interneto portale wilnoteka.lt paskelbto straipsnio autorius, mons. Obrembskis antradienį po pietų paskutinį kartą gyvenime sukalbėjo Dievo Gailestingumo vainikėlį. O jo ištarti paskutinieji žodžiai buvo senovinės suplikacijos: „Šventas Dievas, Šventas Galingasis, Šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų“.

Mons. Jozefas Obrembskis pašarvotas Maišiagalos bažnyčioje. Laidotuvės vyks penktadienį, birželio 10 d. Mišių pradžia 16 val.

Pagal Vilnijos vartai informaciją

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite