2011 06 12

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Astijus Kungys OFM. Bažnyčios gimtadienis

Sekminės – didžiojo pažado išsipildymo šventė. Visos išganymo istorijos vainikavimas. Kaip liudija šios dienos Evangelija ir skaitiniai, Šventoji vienybės ir tiesos Dvasia bailų mokinių būrelį sulydo į vieną Kūną, įgalina drąsiai liudyti Prisikėlusįjį.

Nuo pirmosios apaštalų ir mokinių bendruomenės, kurios centre ir Marija, iki mūsų dienų tęsiasi Dvasios išliejimo patirtis. Bažnyčios gyvenimas – tai ne tik paveldėtų tradicijų perdavimas, bet ir visad nustebinanti Dvasios dovanota naujovė, aiškina Lietuvos Mažesniųjų brolių ordino provincijolas kun. Astijus Kungys OFM.