2011 07 17

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Povilas Narijauskas. Apie Dievo vaikus ir piktojo vaikus

Šios dienos Evangelijoje  Jėzus, kalbėdamas apie Dievo karalystę žemėje, naudoja palyginimą apie kviečius ir rauges. Nenorėdamas pakenkti kviečiams, šeimininkas nenori išrauti raugių – leidžia gyventi visiems, būti kartu.

Kun. Povilas Narijauskas, Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos vikaras homilijoje atskleidžia, kaip naudodamas šį palyginimą, Dievas kalba apie žmones; parodo, kiek Jam yra svarbus kiekvienas žmogus. Dievas yra mylintis ir gailestingas, ir tie, kurie dabar yra piktojo vaikai, iš jo malonės vieną dieną gali tapti gerąja sėkla.