2011 08 14

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Algirdas Toliatas. Išradinga širdis

Vos tik prarandame budrumą, žiūrėk, jau ir įsismelkė į širdį panieka ar bent jau iš aukšto žvelgiantis gailestis žmonėms, kurie mūsų akimis neatitinka visų padoraus krikščionio standartų. Žmonėms, kurie nėra iš mūsų rato.

Panašią situaciją atpasakoja ir evangelistas Matas: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams“ – tarsi provokuodamas aplinkinius atsako Jėzus įkyriai kanaanietei, svetimšalei pagonei, prašančiai Mokytojo pagydyti jos dukrą.

Moteris žinojo, su kuo turi reikalą, žinojo, kad jei gali sulaukti stebuklo, tai tik iš Jo. Tad neatlyžta ir jos atkaklus beldimas sulaukia atsako: „Tebūnie tau, kaip prašai, nes tikrai didis tavo tikėjimas“. Ar Jėzus šitaip pasakytų ir apie mane?

Homilijos autorius kun. Algirdas Toliatas yra Vilniaus šv. Filipo Nerio oratorijos bendruomenės narys.