2011 08 28

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Nemokėk per brangiai

Aštriai skamba mūsų ausims, labiau pratusioms prie švelnių ir atjaučiančių Jėzaus žodžių, griežtas Jo atsakas Petrui, nenorinčiam, kad jo mylimas Mokytojas kentėtų: „Eik šalin šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis.“

Kaip puikiai suprantame Petro nerimą! Ir kaip mums nelengva ištarti tiesos žodžius, kurie, žinome, smigs kaip aštrus kalavijas į artimojo širdį. Tačiau Jėzus yra nuoseklus, nes išsižadėti kryžiaus, reikštų išsižadėti savęs. Pasukti lengvesniu keliu reikštų visai išsižadėti savo misijos.

„Nemokėk per brangiai už vienadienį švilupką“, – ir mus kviečia brolis Juozapas Marija OFM, šiuo metu patarnaujantis Kanados lietuvių parapijai Toronte.