2011 09 10

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Petras Plumpa. Mintys iš gatvės

Pastaruoju metu tenka išgirsti, kad Lietuvos Vyskupų Konferencija yra raginama paskelbti naują „Sveika, Marija“ maldos redakciją. Nežinau, ar korektiška apie tai viešai svarstyti, bet turint omenyje dabartinį demokratijos siautėjimą visuomenės gyvenime, kodėl turėtų kuklintis ir eiliniai katalikai?

Taigi apie „Sveika, Marija“ maldą. Jau kuris laikas kai kurie kalbėtojai bei rašytojai kedena mintį dėl šios maldos pataisymo, ištaisymo ar restauravimo. Dažniausiai užkliūva žodžiai:

– „malonės pilnoji“,

– „Tu pagirta“,

– „pagirtas Tavo Sūnus Jėzus“.

Reformatorių argumentacija tokia:

  1. lotyniškąjį „malonės pilnoji‘ (gratia plena) reikėtų keisti į evangeliškąjį „malonėmis apdovanotoji“ [Lk 1, 28].
  2. Lietuviškąjį „Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus“ reikėtų keisti į autentišką ‚Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas Tavo įsčios vaisius Jėzus‘ (benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus ).

Tačiau reformatorių ketinime sugrįžti prie evangelinės autentikos ne viskas logiška. Juk Angelo pasveikinime nėra Marijos vardo, bet: „Sveika, malonėmis apdovanotoji!“ [Lk 1, 28]. Ir antrasis sveikinimo sakinys nebūtų evangeliškai autentiškas, nes Elzbieta sakė: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas Tavo įsčių vaisius!“ [Lk 1, 42]. Čia neminimas Jėzus, nes Elzbieta vargu ar galėjo tiksliai žinoti Kūdikio tapatybę ir jo vardą, todėl Jo apibūdinimui labai tiko žodžiai „įsčių vaisius“.

Vėlesnieji Maldos redaguotojai jau įterpė vardus – „Marija“ ir „Jėzus“. Dėl ko? Tikriausiai dėl tikslumo ir dėmesio sutelkimo į konkrečius ASMENIS.

„Malonės pilnoji“ pakeitus į ‚malonėmis apdovanotoji“ turbūt maldos esmė nenukentėtų, nes būtų išsaugota pagarba Angelo (Švč. Trejybės) žodžiams.

„Tu pagirta“ vertimą kalbininkai laiko nevykusiu, todėl keistinu.

Dabartinis kreipinio variantas :Tavo Sūnus Jėzus“ yra labai vykęs. Senasis maldos variantas, sutelkiantis mintį į „Tavo įsčių vaisių“ nebeatitinka dabartinės laiko dvasios, ypač katekizuojant jaunimą. 1969 m. viena gana pamaldi 70-metė mokytoja piktinosi, kad bažnyčiose vis dar garbinamas „Įsčių vaisius“, nors jau 1967 metų „Liturginis maldynas“ buvo pateikęs naują redakciją: „Tavo Sūnus Jėzus.“

Daugelis katalikų kasdien privačiai kalba Rožyną, įterpdami kiekvieno slėpinio mintį į „Sveika, Marija“ maldos vidurį. Pvz.: „pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris krauju prakaitavo… „pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris buvo nuplaktas‘…“ pagirtas Tavo Sūnus Jėzus, kuris buvo erškėčiais vainikuotas..“ ir t. t .

Sugrąžinus į šią maldą senuosius žodžius, sunku būtų meldžiantis įsivaizduoti „įsčių vaisių“, prakaituojantį Alyvų sode, nuplaktą, nešantį Kryžių, prisikeliantį ar žengiantį į Dangų…

Beje, beveik visada keista girdėti, kai malda ROŽINIS būna kirčiuojama lyg būdvardis (pvz., dūminis, mėtinis ir pnš. ). O juk lotyniškasis rosarium reiškia rožių sodą (kuriame maldos žydi kaip rožės). Todėl Rosarium Virginis Mariae lietuviškai vaizdingiau skambėtų – MERGELĖS MARIJOS ROŽYNAS.

Tai taip atrodo ši daugiau įsivaizduota problemėlė, žvelgiant eilinio kataliko iš gatvės akimis. Įdomu, kaip tokie siūlymai atrodytų patyrusiems sielovados darbuotojams, liturgijos ir teologijos žinovams?