Patinka tai, ką skaitote? Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti. Nepamirškite -> Paremti
Patinka tai, ką skaitote? Nepamirškite paremti.

2011 11 09

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

N. Oželytė ir A. Peškaitis OFM. Tirpdant neapykantą

Siūlome laidą apie tuos, kurie kitiems ir sau sukėlė labai daug skausmo. Apie sunkius nusikaltimus įvykdžiusius kalinius, kurie paprastai gyvena pasmerkimo tamsoje.

Popiežius Jonas Paulius II kartodavo, kad mūsų santykis su tais, kurie parpuolė, kuriems ypač sunku, yra svarbus mūsų žmogiškumo testas. Tik tada galime vadintis žmonėmis, jei  sugebame įveikti pagundą teisti, smerkti ir bandome nešti atjautos, santykio šviesą į tamsiausias kerteles.

Laidoje girdėsite kunigo pranciškono, nuteistų iki gyvos galvos kapeliono Lukiškių kalėjime Arūno Peškaičio ir aktorės, Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarės Nijolės Oželytės, kuri buvo pirmoji politikė, pradėjusi reguliariai lankyti kalinius, mintis apie jų požiūrį į nuteistuosius, apie tai, kodėl svarbu tiesti ranką  suklupusiems ir užsisklendusiems tamsoje.

Labai norėtume, kad ši laida paskatintų susimąstyti ir kiekvieną žiūrovą: ar mes renkamės neapykantą, ar jos tirpdymą?

Laida remiama iš lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų dirbančių žmogaus teisių gynimo srityje, veiklos finansavimui pagal programos 4.2 „Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonę, „Įgyvendinti antidiskriminacinę 2009-2011 m. programą“.

Patinka tai, ką skaitote?

Skaitykite ir ateityje skirdami kad ir nedidelę sumą mūsų darbui tęsti.

Paremkite