2011 12 04

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Diak. Mozė Mitkevičius. Susitikimo link

Antrojo Advento sekmadienio evangelija pristato Joną Krikštytoją, kuris tiksliai įprasmina šio laikotarpio savitumą. Adventas – tai viso mūsų gyvenimo provaizdis: kelionė, parengianti žmogų galutiniam susitikimui su Viešpačiu.

Toji kelionė – tai pastangos sumažėti ir ištirpti, kad Kūrėjo atvaizdas išryškėtų mumyse visu savo spindesiu – taptų Keliu daugeliui aplink mus, primena Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinis, diakonas Mozė Mitkevičius.