2011 12 18

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Gediminas Kijauskas SJ. Mūsų džiaugsmo priežastis

Trečiasis advento sekmadienis dar labiau priartina prie laukimo išsipildymo. Evangelijos skaitinyje Lukas rodo mums Mariją – tą, kurios drąsa įsitraukti į Dievo plano vykdymą atvėrė vartus mūsų džiaugsmo pilnatvei.  Marijos žvilgsnis į slėpiningą Užgimimo įvykį paskatina nuščiūti taip pat ir mūsų stebėtis jau nebemokančią dvasią.