2011 12 20

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Eitanas Finkelšteinas. Tolerancija – tai stiprybės išraiška

Buvusio Lietuvos Helsinkio grupės nario, mokslininko, publicisto, šiuo metu gyvenančio Vokietijoje, pasisakymas Vilniuje vykusioje konferencijoje „Totalitarimzas ir tolerancija. Laisvės išbandymas“ – sesijoje „Totalitarizmo gniaužtai ir saviraiškos laisvė. Laisva mintis, laisvas žodis, laisvas veikimas totalitarinio mąstymo nelaisvėje“.

 Helsinkio grupės atsiradimas 1976 metais tapo įmanomas pirmiausia dėl tos tolerancijos atmosferos, kuri anuomet vyravo tarp Lietuvos disidentų. Tuomet Lietuvoje gyvenantys disidentai stengėsi bendrauti ir bendradarbiauti tiek su disidentais Rusijoje, Ukrainoje, Estijoje, Gruzijoje. Labai svarbi buvo nuostata, kad totalitariniam režimui galima priešintis tik vieningai. Prie šios nuostatos vyravimo labai prisidėjo ir akademikas A. Sacharovas, kuris lankėsi Lietuvoje 1995 metais ir čia bendravo su disidentais.

Lietuvos Helsinkio grupė vienijo skirtingų tautybių, pasaulėžiūrų, charakterių žmones. Nepaisant visų skirtumų, čia vyravo solidarumas ir tarpusavio pagarba.

Sovietinė valdžia gana greitai ir negailestingai susidorojo su Helsinkio grupės aktyvistais. Galima sakyti, kad tikrai aktyviai grupė veikė tik keletą metų, tačiau, mano įsitikinimu, ji  tikrai turėjo daug įtakos, pagreitinant sovietinės sistemos žlugimą ir prisidėjo prie to, kad Lietuva gana lengvai išsivadavo iš imperijos ir įsijungė į Europos erdvę, prie to, jog čia radikalūs pokyčiai vyko taikiai, vienijant, o ne supriešinant visuomenę.

Istorija tęsiasi ir meta mums naujų iššūkių. Šiandien svarbiausias procesas – globalizacija, kuri paverčia pasaulį dideliu kaimu. Pranyksta buvusios ribos, tapatybės, greta tenka būti labai skirtingiems žmonėms ar grupėms. Tokioje situacijoje dar svarbesnė tampa tiek politinė, tiek asmeninė tolerancija. Tik ta visuomenė bus stipri, kuri sugebės ištirpdyti praeities vidines nuoskaudas, sugebės susitelkti, kurioje politinė valdžia ir visuomenė nebus atskirtos, o skirtumai tarp turtingųjų ir vargšų vis mažės, kuri gerbia ir saugos tautines ir religines mažumas. Tolerancija visada buvo ir yra ne silpnumo, bet stiprybės išraiška. Linkiu tokios stiprybės šiandienos Lietuvai, ir tada ji galės drąsiai žengti į ateitį.