Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais. Paremti

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Skelbiama nota apie Tikėjimo metų šventimą

Šeštadienį, sausio 7 d. bus oficialiai paskelbta Tikėjimo mokymo kongregacijos nota su pastoracinėmis nuorodomis kaip švęsti popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus Tikėjimo metus. Nota datuota sausio 6 d., o jos pristatymas įvyko jau šį ketvirtadienį, praneša Vatikano radijas.

Apie visoje Bažnyčioje švęsimus Tikėjimo metus popiežius Benediktas XVI pranešė pernai spalio 11 d. paskelbtu apaštališkuoju laišku „Porta fidei“. Tikėjimo metai prasidės 2012-ųjų spalio 11-ąją, minint Vatikano II Susirinkimo atidarymo 50-ąsias metines, ir bus užbaigti 2013 m. lapkričio 24 d. švenčiant Kristaus Karaliaus iškilmę.

Skelbdamas Tikėjimo metus Šventasis Tėvas nori, kad visa bažnytinė bendruomenė ypatingą dėmesį skirtų tam, kas brangiausia – susitikimui su Kristumi ir tikėjimo į Jį grožiui. Bažnyčia blaiviai suvokia dabartinio meto sunkumus ir supranta koks šiais laikais aktualus paties Jėzaus kitados užduotas klausimas: „Ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Lk 18,8). Kaip sakyta ir Benedikto XVI kalboje prieš Kalėdas vykusio susitikimo su Romos Kurija metu, Bažnyčia suvokia, jog jei tikėjimas neatgaus gyvybingumo, jei susitikimo su Kristumi dėka netaps tvirtu žmonių įsitikinimu ir realia jėga, visos kitos krikščioniško veikimo formos bus bevaisės.

Dėl to, Šventojo Tėvo įgaliota, Tikėjimo mokymo kongregacija parengė notą su sielovadinėmis nuorodomis Tikėjimo metams. Nota parengta prisidedant ir kitoms Šventojo Sosto institucijoms bei Pasirengimų Tikėjimo metams komitetui. Notos pristatymo proga informuojama, kad Komiteto nariais paskirti kardinolai William Levada, Francis Arinze, Angelo Bagnasco, Ivan Dias, Francis George, Zenon Grocholewski, Marc Ouellet, Mauro Piacenza, Jean-Pierre Ricard, Stanislaw Rylko ir Christoph Schoenborn, arkivyskupai Salvatore Fisichella ir Luis Ladaria bei vyskupai Mario Del Valle Moronta Rodriguez, Gerhard Ludwig Mueller ir Raffaello Martinelli.

Tikėjimo mokymo kongregacijos notą sudaro įvadas ir keturi skyriai su pastoracinėmis Tikėjimo metų šventimo gairėmis. Įvade visų pirma primenamos dvi svarbios naujausių laikų Bažnyčios istorijos datos, kurias minėdami pradėsime Tikėjimo metus. Tai Vatikano II Susirinkimo pradžios penkiasdešimtosios metinės (Susirinkimą palaimintasis popiežius Jonas XXIII iškilmingai atidarė 1962 m. spalio 11 d.) ir Katalikų Bažnyčios Katekizmo paskelbimo dvidešimtosios metinės (naująjį Katekizmą palaimintasis popiežius Jonas Paulius II paskelbė 1992 m. spalio 11 d.).

Notoje siūlomos pastoracinės nuorodos surūšiuotos keturiais lygmenimis: Visuotinės Bažnyčios, vyskupų konferencijų, vyskupijų ir parapijų bei vietinių bendruomenių. Svarbiausias Tikėjimo metų momentas Visuotinės Bažnyčios mastu bus šių metų spalį vyksiantis Vyskupų Sinodo susirinkimas, skirtas naujajam evangelizavimui.

Ketinama taip pat ekumeniniais renginiai sustiprinti visų pakrikštytųjų tikėjimo į Kristų vienybę. Vyskupų konferencijų lygmenyje siūloma peržiūrėti sielovadoje nacionaliniu mastu naudojamus katekizmus ir katechetinius tekstus, kad jie visiškai atitiktų prieš du dešimtmečius paskelbtą Katekizmą.

Taip pat siūloma didesnį dėmesį skirti moderniųjų komunikavimo priemonių naudojimui sielovadai ir tikėjimo skelbimui, atsižvelgiant į jų veikimo specifiką ir jose naudojamą kalbą.

Vyskupijose siūloma pagyvinti ir padaryti kūrybiškesnį bendradarbiavimą tarp įvairių vietinių institucijų ir judėjimų.

Tikėjimo metai taip pat galėtų būti puiki proga melsti Dievą atleidimo už nusižengimus tikėjimui. Švenčiant Tikėjimo metus parapijose, primenama, kad bendruomenės gyvenimo centras ir svarbiausias susibūrimas turi būti Eucharistijos šventimas.

Tikėjimo metai, – sakoma Notos pristatyme, – turi padėti Bažnyčios nariams atrasti ir naujai apmąstyti tai, kas kiekvienam krikščioniui svarbiausia – skelbti Jėzų Kristų, dalytis Juo su kitais žmonėmis, nes Jis yra žmogaus Išganytojas ir visatos Valdovas, iš Jo kyla ir nuo Jo priklauso mūsų tikėjimas.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.