2012 01 29

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Diak. Edgaras Vegys. Mūsų dienų pranašai

Žvelgdami į šios dienos Evangeliją, kurioje Kristus pradeda savo viešąją veiklą, galime pamatyti, kad jis save sutapatina su pranašu ir net daugiau nei pranašu. Jėzus čia rodosi tokio rango, kokio sau negali leisti joks įstatymo mokytojas ar Rašto aiškintojas. Jis moko ne kaip Rašto aiškintojas, bet kaip turintis galią.

Išrinktosios tautos istorijoje pranašai užėmė ypatingą vietą. Dievo išrinktasis pranašas visai tautai ir jos valdovams atskleisdavo Dievo mintį, paslėptą po išoriniais įvykiais. Itin svarbūs ir reikalingi jie buvo kritiniais momentais, kai išrinktosios tautos dvasinė pusiausvyra silpdavo ir sandora su Dievu atrodydavo sumenkėjusi.

Mes taip pat šiais laikais turime pranašų – žmonių, kurie savo elgesiu primena pasauliui Kristų. Šiomis dienomis minime pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui dieną. Kaip homilijoje sako diak. Edgaras Vegys, šiuo metu tarnaujantis Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje, pal Jurgis, kaip ir pranašai, buvo žodžio žmogus, kančios žmogus, kuris drąsiai skelbė Viešpaties tiesą. Taigi per juos ir kitus šventuosius Kristus tampa kaskart artimesnis ir labiau reikalingas, trokštamas ir laukiamas šiandieniame pasaulyje.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.