2012 02 01

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Tarša požeminiame vandenyje Kazokiškių sąvartyne mažėja

Bendrovė „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, eksploatuojanti Kazokiškių sąvartyną, pateikė 2011 metų aplinkos kokybės stebėsenos ataskaitą.

Nustatyta, kad požeminis vanduo, kuris buvo užterštas dėl šioje vietoje buvusio Elektrėnų sąvartyno, pamažu valosi, jo kokybė gerėja. Prieš 2-3 metus nitratų kiekis požeminiame vandenyje buvo 63 mg/l, o šiuo metu jų kiekis tesiekia 23 mg/l., tai yra tarša sumažėjo beveik tris kartus.

Anksčiau šioje vietoje buvo eksploatuojamas Elektrėnų sąvartynas, kuris neatitiko gamtosauginių reikalavimų. Susidarantis filtratas nekliudomai patekdavo į žemės gelmes. Elektrėnų sąvartyno atliekos, daugiau nei 130 tūkstančių kubinių metrų, 2007 metais buvo perkeltos į naujai įrengtą regioninį Kazokiškių sąvartyną. Kadangi naujajame sąvartyne yra įrengtas nelaidus dugnas, visas susidarantis filtratas yra surenkamas ir tinkamai išvalomas, teršalai į požeminį vandenį nepatenka, todėl požeminio vandens kokybė gerėja, kol, galiausiai, turėtų pasiekti rodiklius, buvusius iki Elektrėnų sąvartyno įrengimo.

Pernai, kaip ir ankstesniais metais, neigiamo poveikio požeminiam bei paviršiniam vandeniui ir orui nebuvo. Aplinkos kokybės rodikliai atitinka galiojančius reikalavimus.