Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Niujorko arkivyskupas T. Dolan. „Pažeidžiama religijos laisvė“

Religijos laisvė yra amerikiečių kraujas ir Amerikos vyriausybės kertinis akmuo. Kai Tėvai įkūrėjai nusprendė, jog įgimtos vyrų ir moterų teisės turi būti įtvirtintos mūsų konstitucijoje, jie taip vertino religijos laisvę, kad padarė ją pirmąja laisve teisių bilyje, rašoma sausio 25 dienos „Wall Street Journal“ vedamajame straipsnyje, po kuriuo yra padėtas Niujorko arkivyskupo ir JAV katalikų vyskupų konferencijos pirmininko arkivysk. Timothy Dolano parašas.

Šiuo straipsniu ganytojas, kuris netrukus taps ir kardinolu, reaguoja prieš JAV prezidento Barracko Obamos administracijos sprendimą, jog darbdaviai darbuotojams turės suteikti tokį sveikatos draudimą, kuris apima kontracepciją, abortą išprovokuojančias medžiagas ir sterilizaciją, nepaliekant beveik jokių išimčių. Niujorko arkivyskupo tvirtinimu, tokia prievolė pažeidžia religijos ir sąžinės laisvę, kurią vienas iš pagrindinių konstitucijos ir teisių bilio kūrėjų Džeimsas Madisonas vadino „švenčiausia iš visų nuosavybių“.

Vos prieš dvi savaites JAV Aukščiausias teismas, spręsdamas su įdarbinimo kriterijais bažnytinėje organizacijoje susijusią bylą aiškiai nurodė, jog religinės kilmės institucijos turi teisę kontroliuoti savo vidinius reikalus, o Obamos administracija pasuko priešinga kryptimi.

Ji atsisakė padaryti išimtį bendrajam gėriui tarnaujančiom religinėms institucijoms – taip pat ir katalikiškoms mokykloms, karitatyvinėms organizacijoms bei ligoninėms.

Pirmajame įstatymo projekte, pasiūlytame praėjusį rugpjūtį, buvo numatyta išimtis „religiniam darbdaviui“. Tačiau sunkiai pritaikoma – ši išimtis galiotų tuo atveju, jei religinė organizacija teiktų paslaugas tik tos pačios religijos išpažinėjams. Bet kaip pažymėjo JAV katalikiškų karitatyvinių organizacijų pirmininkas Larry Snyderis, į šią išimtį nepakliūtų net pats Kristus su savo mokiniais, kurie mokė tarnauti visų religijų išpažinėjams.

Šimtai religinių institucijų, šimtai tūkstančių piliečių pareiškė savo protestą prieš reikalavimą, kad tiek institucijos, tiek piliečiai pažeistų moralinius įsitikinimus savo sveikatos apsaugos planuose. Daugelis protestavusiųjų buvo katalikai, bet ne jie vieni. Protestavo taip pat kitų tikėjimų žmonės arba visai netikintys, pripažindami, kad netrukus gali ateiti eilė ir jų pačių įsitikinimams. Jie taip pat pripažino, jog gudriausias kelias vyriausybei aptrinti religijos laisvės principą yra nusitaikyti į nepopuliarius įsitikinimus.

Garsūs ir stiprūs protestai buvo ignoruoti, ir administracija patvirtino sprendimą, pasiūlydama vienų metų laikotarpį jį įgyvendinti, lyg po 12 mėnesių pažeisti savo sąžinės laisvę bus mieliau. Praktiškai visi darbdaviai bus priversti pirkti draudimą, padengiantį kontracepciją, abortuojančius medikamentus ir sterilizaciją, nors tam rimtai nepritaria. Tie, kurie moka už sveikatos apsaugą, bus priversti užmokėti ir už šias paslaugas.

Prievolė draudimo kompanijoms įrašyti šias paslaugas į bendrą paslaugų paketą, be papildomo primokėjimo, sudaro įspūdį, kad jos yra „veltui“. Bet būtų naivu taip manyti. Nėra pietų veltui, nėra veltui aborto, kontracepcijos ar sterilizacijos. Viską galiausiai finansuoja eilinis pilietis.

Prievolė religinėms institucijoms ir piliečiams pirkti tokį sveikatos draudimą, kuriam jie nepritaria dėl sąžinės bei religijos, aiškiai pažeidžia jų religijos laisvę. Versti institucijas ir piliečius tiesiogiai mokėti už veiksmus, kurie pažeidžia jų įsitikinimus, yra precedento neturintis įsiveržimas į sąžinės laisvę. Organizacijos baiminasi, kad šitas neteisingas potvarkis joms iškels visiškai nepriimtiną dilemą: nustoti tarnauti visų įsitikinimų žmonėms, siekiant patekti į išimties ribas, arba nustoti drausti savo darbuotojus.

Amišai visai nesidraudžia sveikatos draudimu ir vyriausybė gerbia jų principus. Krikščioniškojo mokslo (Christian scientists) bendruomenė gydo vien tik malda ir naujasis sveikatos apsaugos įstatymas tai gerbia. Kvakeriai ir kiti atsisako žudyti net karo metu, ir vyriausybė gerbia tokį sąžinės prieštaros principą. Obamos administracija neparodė tokios pat pagarbos katalikams ir kitiems, kurie nemano, kad nėštumas yra liga.

Mūsų pirmosios laisvės erozija verčia stabtelėti visus amerikiečius. Kai vyriausybė kišasi į tokią mūsų tautai svarbią laisvę, kiekvienas turėtų galvoti apie tai, kas laukia ateityje, rašo Niujorko arkivyskupas.