2012 02 13

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Keletas akimirkų iš poeto Algimanto Mackaus nematyto gyvenimo

Šiemet vasario 11 dieną sukako 80 metų, kai Pagėgiuose gimė lietuvių poetas Algimantas Mackus.

1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus, nuo 1949-ųjų gyveno JAV. Literatūros istorikų jis laikomas vienu žymiausių bežemių kartos atstovu, taip pat vadinamas neornamentuotos kalbos atstovu. Jo eilėraščių rinkiniai darė didelę įtaką kitiems išeivijos poetams.

Pasak „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“, Algimantas Mackus „debiutavo tradicinės lyrikos rinkiniu „Elegijos“ (1950 m.). Knygoje gausu tėvynės ilgesio, tremties skausmo motyvų. Rinkinyje „Jo yra žemė“ (1959 m.) tremtis traktuojama kaip iššūkis Dievo, poetinės kalbos, tiesos supratimui. Rinkiniams „Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai“ (1962 m.), „Chapel B“ (išl. 1965 m.). būdinga nauja tremties ir poezijos traktuotė.“

Taip pat kūrėjas yra išvertęs Rytų poezijos, Boriso Pasternako eilių, įvairiuose išeivijos leidiniuose paskelbė recenzijų, literatūros ir meno kritikos straipsnių, esė, publicistikos, dirbo radijuje. Algimantas Mackus žuvo autoavarijoje 1964 metais.

Apie poeto visuomeninį, o tuo labiau – asmeninį – gyvenimą dar daug kas nežinoma, neatpažįstama, daug kas pamiršta… kaip ir apie visą lietuvių išeivijos kultūrinę egzistenciją…

Poeto 80-ųjų gimimo metinių proga „Bernardinai.lt“ siūlo filmuotus fragmentus iš kiek neįprastos, tačiau vertingos, nežinomo operatoriaus juostoje užfiksuotos poeto Algimanto Mackaus vestuvių kronikos Klivlande. Apie kadrus iš tos juostos Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultete (kurio archyvuose ir atrastas filmukas) kalbėti bando Balio Sruogos dukra Dalia Sruogaitė, rašytojai Juozas Aputis ir Vytautas Martinkus. Videomedžiagą parengė Vytautas Vasiliauskas.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.