2012 03 12

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Palestinos liuteronų kunigui – Vokietijos žiniasklaidos apdovanojimas

Palestinietis evangelikų liuteronų kunigas dr. Mitri Rahebas pagerbtas prestižiniu Vokietijos žiniasklaidos apdovanojimu „Deutscher Medienpreis“ už veiklą 2011 m. Apdovanojimas buvo įteiktas vasario 24 d. Vokietijos Baden Badeno mieste.  Jau dvidešimtą kartą teikiamas apdovanojimas yra skiriamas žmonėms, kurių taikdariškos pastangos nesulaukia didesnio žiniasklaidos susidomėjimo. Šiemet premija buvo skirta keturiems asmenims, ja taip pat apdovanoti dr. Denisas Mukwege (Kongas), Stanislavas Petrovas (Rusija) ir dr. Sakena Yacoobi (Afganistanas).

Kun. dr. M. Rahebas yra gimęs Betliejuje 1962 m. Teologinį išsilavinimą įgijo Vokietijoje, 1988 m. Marburgo universitete jam suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Tai pačiais metais jis sugrįžo į Betliejų ir pradėjo tarnauti Betliejaus ev. liuteronų parapijos kunigu, nuo 1992 m. aktyviai dalyvauja diakoninėje veikloje, vadovauja įvairiems socialiniams palestiniečių projektams Betliejaus apylinkėse. 2008 m. jis buvo apdovanotas Aacheno taikos premija. Kun. dr. M. Rahebas yra vedęs, su žmona augina dvi dukteris.        

„Deutscher Medienpreis“ komisija paskelbė, kad kun. dr. M. Rahebą apdovanoti nutarta už jo vadovaujamos Betliejaus parapijos sukurtas švietimo, sveikatos apsaugos ir dialogo programas. Betliejaus ev. liuteronų parapijos kunigas dr. M. Rahebas taip pat yra ekumeninę veiklą plėtojančios liuteroniškos organizacijos „Diyar Consortium“ vadovas bei Jordanijos ir Šventosios Žemės ev. liuteronų bažnyčios Sinodo prezidentas.

Liuteronų bažnyčia Betliejuje

Pasaulio Liuteronų Sąjungos gen. sekretorius kun. Martinas Junge sveikinimo laiške pabrėžė, kad kun. dr. M. Rahebo apdovanojimas yra itin svarbus, nes šitaip pripažįstami ne tik jo asmeniniai nuopelnai, bet ir Jordanijos ir Šventosios Žemės ev. liuteronų bažnyčios skelbiamos vertybės ir liudijimas. PLS gen. sekretorius pasidžiaugė, kad kun. dr. M. Rahebo vystomos mokymo programos ugdo krikščionišką jaunimo pasaulėžiūrą ir skatina atjautą, meilę, atleidimą. Pasak PLS gen. sekretoriaus, nenuilstama kun. dr. M. Rahebo – tiek liuteronų lyderio, tiek taikdario – tarnystė teikia įkvėpimą visiems, siekiantiems teisingo Vidurio Rytų konflikto sprendimo, skatinant pakantumą bei abipusę palestiniečių ir izraeliečių pagarbą, taip pat taikų judėjų, krikščionių ir musulmonų sambūvį.

Jordanijos ir Šventosios Žemės ev. liuteronų bažnyčia, šiandien vienijanti apie tris tūkstančius tikinčiųjų, PLS nare tapo 1974 m. Bažnyčios vadovas vyskupas dr. Munibas A. Younanas nuo 2010 m. yra Pasaulio Liuteronų Sąjungos prezidentas.

Parengė Kęstutis Pulokas