2012 03 13

Gediminas Kajėnas

Literatūra ir menas

Vidutinis skaitymo laikas:

8 min

Tibetas: šalis be Naujųjų metų

Daugiau nei penkis dešimtmečius tęsiasi Tibeto okupacija. Rodos, per tą laiką pasiekta ne tiek jau ir mažai – apie Tibetą ir tibetiečių tautos situaciją žino visas pasaulis, Dalai Lama XIV gerbiamas, o už savo principingą laikyseną pagerbtas Nobelio taikos premija ir daug kitų apdovanojimų. Vis dėlto jau tiek pat laiko Tibeto situacija iš esmės nesikeičia, o naujausios žinios kelia tik nuogąstavimą – Tibetas toliau naikinamas.

Kovo 10 dieną pasaulis prisimena 1959 metais įvykusį tibetiečių sukilimą prieš Kinijos agresiją, kai tūkstančiai taikių žmonių Tibeto sostinėje Lhasoje reikalavo, kad kinų ginkluotosios pajėgos pasitrauktų iš Tibeto regiono. Sukilimas buvo nuslopintas jėga, o po jo kinų ginkluotosios pajėgos ėmėsi brutalių veiksmų prieš tibetiečių tautą, jų kultūrą bei religiją. Nuo to laiko skaičiuojama daugiau nei vienas milijonas tibetiečių aukų.

Gedimino Kajėno nuotrauka

Gintaras Dručkus. Tibetas – liepsnojanti žaizda

Istorikas, Tibeto kultūros paramos ir labdaros fondo Lietuvoje vadovas

Kovo 10-oji – Tibeto nacionalinio sukilimo diena. Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ši vos pastebima kalendorinė laiko jungtis tarsi nematomas tiltas kas kartą, laukiant Kovo 11-osios, mintimis lyg savaime susieja su geografiškai tolima, menkai pažįstama erdve, plytinčia toli už Europos ribų, kurios vardas – Tibetas.

Kinijos Liaudies Respublikos okupuotas Tibetas, kurio gyventojai dėl Kinijos valdžios vykdomos asimiliacinės politikos savame krašte jau tampa tautine mažuma. Tiesiogine to žodžio prasme Tibetas užsiliepsnojo 2008-aisiais –­ olimpinių žaidynių Pekine metais. Mano žiniomis, dėl šio protesto iki šiol gyvais fakelais save paversti ryžosi jau 24 tibetiečiai. Dauguma jų – jauni vyrai ir moterys, pasirinkę tokią drastišką priemonę savo protestui išreikšti. Susideginimų mastas plečiasi, tačiau pasaulio bendruomenė iš esmės išlieka akla ir kurčia, tarsi tai, kas vyksta Tibete, vyktų už mūsų planetos ribų.

Nuotraukos autorius Šarūnas Mažeika/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Vytis Vidūnas. Šalis be Naujųjų metų

Orientalistas

Vasario 20 dieną mane pasiekė draugų iš Rusijos persiųstas pranešimas. Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV asmeninis vertėjas rašo, kad dėl nesiliaujančių tragiškų susideginimo aktų Amdo provincijoje – per metus susidegino 24 žmonės – tibetiečiai nusprendė vasario 22 dieną nešvęsti prasidedančių Naujųjų Vandens Drakono metų. Jo Šventenybė pakvietė visus susikaupti bendroje maldoje už visus pasiaukojusius taikioje Tibeto laisvės kovoje. Visame pasaulyje žmonės Naujuosius Metus sutinka su naujomis viltimis ir troškimais. Kokias viltis gali puoselėti Sniegynų Šalies tauta 2139-aisiais Tibeto metais?

Kovo 10 dieną paminėjome 53-iąsias Kinijos komunistų žiauriai numalšinto tibetiečių sukilimo metines. Liūdna pripažinti, bet būtent ši skaudi data jau senokai yra tapusi Tibeto Naujųjų Metų pakaitalu. Šią dieną daugelyje esmines žmogaus laisves ir teises pripažįstančių pasaulio valstybių prisimenamas Tibetas, priimama viena kita deklaracija, paklebinamos Kinijos ambasadų durys. Tenka konstatuoti, kad, nepaisant visų šių pastangų, padėtis Tibete pastaraisiais metais negerėja, priešingai, ji blogėja – ir labai sparčiai. Sukrečiantys susideginimai tampa šiurpiai reguliarūs –­ tai tokia tibetiečių kovos forma ir pagalbos šauksmas mums. Mums tai nieko neprimena?

Išties juk buvome tokie patys ir buvome kartu – kartu savo viltyse ir laisvės siekiuose, nors ir atskirti didelių atstumų. 1990 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis gavo Jo Šventenybės Dalai Lamos telegramą, sveikinančią atgimusią Lietuvą. Atkurtoji Lietuvos Respublika tuo metu gyveno savo 24-ąją dieną. 1991 m. spalio mėnesį Jo Šventenybė jau sveikino Lietuvą iš Seimo tribūnos. Tuo metu tai buvo kažkokia pasaka – mes apsvaigę nuo atgautos laisvės ir patys labai laisvi, Vilniaus gatvėmis vaikšto Tibeto karalius, Nobelio taikos premijos laureatas. Dar nebuvome išlepinti pasaulio galingųjų vizitais, Lietuvoje stovėjo sovietų kariuomenės daliniai. Tai buvo vienas pirmųjų visame pasaulyje pripažinto asmens vizitas į mūsų laisvę atgavusią tėvynę. Po to buvo daug kitų, bet Jo Šventenybės atvykimas tuomet buvo didelė dovana – Lietuva veržėsi iš užmaršties ir bet koks tarptautinis pripažinimas mums buvo ypač svarbus.

2001 m. birželio mėnesį Jo Šventenybė Dalai Lama antrą kartą aplankė Lietuvą. Bet mes jau buvome kitokie – labiau praktiški ir mažiau laisvi, ištremto Tibeto vadovas atvyko jau nebe Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų, o Vilniaus universiteto ir susibūrusios visuomeninės iniciatyvinės grupės kvietimu. Vis labiau spaudė Kinija, mūsų politikos vairininkai vis labiau pasidavė real politique iliuzijoms.

Tibetas ir tibetiečių laisvės problema traukėsi į mūsų viešojo gyvenimo periferiją, net užribį. Žmonės, kurie vienaip ar kitaip kėlė Tibeto laisvės klausimą, pradėjo atrodyti keisti, gal net ir pavojingi. Pagarsėjusi istorija – brutalus ir visiškai neteisėtas Jurgos Ivanauskaitės ir jos bendražygių sulaikymas per 2002 m. vykusį Jiang Zemino vizitą Vilniuje. Tąkart istorija plačiai nuskambėjo, policijos veiksmai buvo viešai kritikuojami, bet ar buvo padarytos išvados?

2011 m. lapkričio 11 d. Tibeto laisvės judėjimo grupės nariai su Tibeto vėliavomis Kenos geležinkelio stotyje pasitiko iš Kinijos atvykusį pirmąjį prekinį traukinį „Saulė“ (tikrai smagus pavadinimas, jeigu prisiminsime dar ne tokią seną Lietuvos istoriją). Uniformuotų Lietuvos pareigūnų šie taikios Tibeto palaikymo akcijos dalyviai – piliečiai, norėję išreikšti savo nuomonę – buvo iš pradžių išprašyti lauk į pasienio zoną, o po to sulaikyti už tos zonos režimo pažeidimą. Tai vyko stebint ministrui, kuris yra ir vienos liberalų partijų vadovas. Liberalai, bent jau pagal pavadinimą, yra už pamatines žmogaus laisves. Atrodo, kad pas mus iki tokios laisvės suvokimo valstybinių institucijų ir politiniu lygmeniu dar toloka – maždaug kaip iki Tibeto.

Tad ko gali tikėtis tibetiečiai ir ko galime tikėtis, nes mes su laisve, regis, taip pat turime problemų. Situacija Tibete atrodo tragiška, pasaulis abejingas ir užsiėmęs kitomis problemomis. Bet dar kokiais 1985 m. niekas nedrįso kalbėti apie Lietuvos valstybę, po to įvyko tiesiog stebuklas. Kai 2001 m. leidosi iš Talino Jo Šventenybę Dalai Lamą skraidinęs lėktuvas, Vilniuje pliaupė lietus. Stovėdamas su savo vaikais oro uoste pasakojau jiems, kad Dalai Lama visada sutvarko orą, ir jam nusileidus švies saulė. Kai lėktuvo ratai palietė žemę, debesys praplyšo ir nušvito saulė. Ji švietė visur, kur lankėsi Jo Šventenybė. Aš tikiu stebuklais.

Zenekos nuotrauka

Leonidas Donskis. Pasaulio sąžinės lakmuso popierėlis

Europos Parlamento narys, akademikas, visuomenės veikėjas

Unikali vieta tenka Tibetui – tyliam pasaulio sąžinės egzaminui. Tibetas ne tik nesiekia delegitimuoti ar demonizuoti Kiniją, o priešingai – pabrėžia savo pagarbą kinų tautai ir Kinijos valstybei. Viskas, ko siekia ši buvusi mažytė teo­kratinė, bet absoliučiai taikinga budistinė vienuolių valstybė – tai unikalios senovinės Tibeto kultūros išsaugojimas. Jei Tibetui nebus leista išsaugoti savo kultūros ir religijos, kils klausimas, ko verta Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija. O jis neišvengiamai kils, jei mes įteisinsime kumščio teisę vien todėl, kad ją praktikuoja naudinga ir mums svarbi valstybė.

Europos laukia sudėtingas pasirinkimas tarp, viena vertus, prekybos ir investicijų projektų, kurie saisto ekonomine galybe tampančią Kiniją ir ES ir be kurių net dabartinis Italijos ekonomikos krizės įveikimas atrodo vis sunkiau įmanomas, ir, kita vertus, ekonomiškai nieko nelemiančios, o ciniškai tariant – niekam apskritai nereikalingos, vargingos, Kinijos komunistų partijos ateistinės doktrinos ir imperializmo nusiaubtos mažytės kalnų valstybėlės, apie kurią pasaulis prisimena tik iš pagarbos nesmurtiniais, reto taurumo ir orumo būdais savo kultūrą ir autonomiją Kinijos sudėtyje ginančiam jos vadovui Dalai Lamai.

Ar sėkminga ekonominė ir politinė galia yra sėkmingo smurto licencija gyvybinės erdvės ir imperinės politikos labui? Ar mes žmogaus teises išdrįstame ginti tik ten, kur jaučiame savo politinį, ekonominį ir karinį pranašumą – kitaip tariant, kur jaučiame, kad žmogaus teisių gynimas yra paprasčiausia embargo arba net tikro karo uvertiūra?

Ar pasaulis susitaikė su Sovietų Sąjungos sugriuvimu (sukrėtusiu visą tarptautinių santykių sistemą ir pakeitusiu globalinio saugumo balansą) tik todėl, kad Vakarai tyliai niekino sovietinius komunistus už jų bejėgiškumą ir galios praradimą, ar todėl, kad nesitaikstė su visų europietiškų idealų ir vertybių paneigimu ir atmetimu?

Ar Kinijai bus leista toliau smaugti Tibetą vien todėl, kad jos elitas nekartoja sovietų klaidų ir iš jo nesklinda bejėgiškumas, kurio mes taip nemėgstame? Ar suprasime, kad Tibeto paaukojimas ir išsižadėjimas reikš Vakarų sąmonės ir politikos katastrofą? Jei norime grįžti į real politique laikus ir atiduoti didelėms žuvims mažąsias, tai tada bent nekalbėkime apie žmogaus teisių gynimą visame pasaulyje ir nustokime apgaudinėti save ir kitus.

Tik Tibeto žvilgsnis į mus ir mūsų atsakas – šį žvilgsnį priimančios arba iš gėdos nusuktos mūsų akys – viską sudėlios į vietas.

Signatarė Romualda Hofertienė

Nuotraukos autorius Šarūnas Mažeika/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Romualda Hofertienė. Už Tibeto likimą atsakingi visi

Nepriklausomybės akto signatarė

Kaip Parlamentinės ryšių su Tibeto grupės pirmininkė Indijos Aukštųjų rūmų deputatų kvietimu vykau pakviesti Tibeto vadovą Dalai Lamą XIV atvykti į Lietuvą. Pokalbis geriant tikrą tibetietišką arbatą truko vos ne pusantros valandos ir to niekad ne tik nepamiršiu, bet ir niekad nenustosiu galvoti apie Tibeto likimą. Vos tik grįžus, Lietuvos užsienio reikalų ministerija raštu informavo, jog apsilankęs KLR ambasadorius Wang Zhandxian su nepasitenkinimu pareiškė, kad nors „… parlamentinių ryšių grupės pirmininkė R. Hofertienė į konferenciją, skirtą konfliktams taikiu būdu spręsti, pakvietė atvykti Tibeto dvasinį vadovą Dalai Lamą, bet Jo vizitas Lietuvoje yra nepageidaujamas…“. Kinijos ambasadorius drįso diktuoti Lietuvai!.. Ženevoje prie JTO būstinės mitinge teko sakyti kalbą kartu su jaunu Kinijos disidentu iš Amerikos ir su Holivudo žvaigžde Richardu Gere’u, kuris pasakė, jei Europa nemokės sergėti savo laisvės, tai Kinija neatsisakytų Europai „padėti“. Pamąstyk, Europa, pasakė Jis, kad ryžtingai padėdami Tibetui padėsite patys sau…

Nuotraukos autorius Karolis Kavolėlis/BFL
Baltijos fotografijos linija

Vytautas V. Landsbergis. Dar kartą Tibetas

Rašytojas, režisierius

Kai su Agne Marcinkevičiūte kūrėme archyvinį filmą apie a. a. Jurgą Ivanauskaitę, skaudžiai nuskambėjo viena Jurgos mintis, pasakyta kažkuriame protesto mitinge, kai į Vilnių atvyko Kinijos valdžios žmonės. Ji pasakė labai paprastai, jog mažos valstybės privalo būti pasaulio sąžinė, kadangi didžiosios visad susitars dėl kitų, sau „svarbesnių“ dalykų.

Manau, kad Tibeto klausimas yra mūsų moralės ir sąžinės lakmuso popierėlis – jei Islandija būtų bijojusi Rusijos, mes savo laisvę būtume atgavę žymiai sudėtingiau. Gal ir mūsų mažas lašelis kada nors prisidės prie didžiųjų valstybių vadovų sąmonės pasikeitimo ir įsilies į Tibeto laisvės vandenyną.

Iš Dalai Lamos XIV tradicinio pareiškimo 2011 m. Tibeto nacionalinio sukilimo metinių proga:

Jau daugiau kaip šešiasdešimt metų tibetiečiai, nepaisydami paneigtos jų teisės į laisvę ir to, kad nuolat gyvena baimėje ir netikrume, sugeba išsaugoti unikalų savo tapatumą ir dvasines vertybes. Savo ruožtu naujoji tibetiečių karta, kuri nors ir nepatyrė, ką reiškia gyventi laisvame Tibete, ėmėsi atsakomybės ryžtingai kelti Tibeto klausimą pasaulyje. Savo pavyzdžiu jie iliustruoja Tibeto tautos ištvermę ir atsparumą.

EPA nuotrauka

Kinijos Liaudies Respublikoje gyvena daug tautų. Joms būdinga kalbų ir kultūrų įvairovė. Gerbti ir saugoti kiekvienos tautos kalbą ir kultūrą yra KLR politikos tikslas, aiškiai įvardytas jos konstitucijoje. Tibetiečių kalba yra vienintelė, kuria yra išsaugotas visas išsamus Budos mokymas, įskaitant ir tekstus apie logiką ir pažinimo teoriją (epistemologiją), kurią mes perėmėme iš Indijos Nalandos universiteto. Todėl tokios kultūros pagrindų griovimas, užuot ją saugojus ir puoselėjus, galiausiai gali privesti iki bendrojo žmonijos kultūros paveldo sunaikinimo.

Kinijos valdžia dažnai pabrėžia, kad stabilumas ir ekonomikos vystymas Tibete yra kertinė jo ilgalaikės gerovės sukūrimo sąlyga. Tačiau Tibete vis dar dislokuojamas didžiulis kariškių skaičius, o tibetiečių suvaržymai intensyvėja. Tibetiečiai gyvena nuolatinės baimės ir nerimo atmosferoje. Prieš kurį laiką didelis skaičius Tibeto intelektualų, visuomenės veikėjų ir aplinkosaugininkų buvo nubausti už tai, kad išsakė kertinius Tibeto tautos lūkesčius. Nepateikus jokių įrodymų, jie buvo įkalinti apkaltinus juos už „kenkimą valdžiai“, nors iš tikrųjų jie viso labo pasisakė už Tibeto tapatumo ir kultūros paveldo išsaugojimą. Tokios represinės priemonės kelia grėsmę santarvei ir stabilumui. Tas pat pasakytina ir apie pačią Kiniją, kur areštuojami žmogaus teises ginantys teisininkai, nepriklausomi rašytojai ir žmogaus teisių aktyvistai. Primygtinai raginu Kinijos valdžią peržiūrėti tokius savo veiksmus ir paleisti iš kalėjimo sąžinės laisvės kalinius.

Kinijos valdžia tvirtina, kad vienintelė su Tibetu susijusi problema – tai Dalai Lamos privilegijos ir jo asmens statusas. Tačiau tikroji problema yra ta, kad nesiliaujanti priespauda išprovokavo visuotinį Tibeto tautos pasipiktinimą vykdoma oficialia politika jos atžvilgiu. Gilus nepasitenkinimas apėmė visus Tibeto gyventojų sluoksnius. Kad problemos esmė yra Tibete, patvirtina ir tai, jog Kinijos valdžiai nepavyko pelnyti tibetiečių pasitikėjimo ir lojalumo. Priešingai – tibetiečiai gyvena nuolatinio įtarumo ir persekiojimo sąlygomis. Šią žiaurią realybę patvirtina Tibete apsilankę svečiai tiek iš užsienio, tiek ir iš pačios Kinijos.

Atsižvelgdami į tai, siūlome atnaujinti delegacijų, susidedančių iš išeivijoje gyvenančių tibetiečių, padėčiai Tibete įvertinti siuntimą į Tibetą, kaip tai buvo daroma XX a. 8-ajame ir 9-ojo dešimtmečio pradžioje. Taip pat labai pritartume tarptautinių organizacijų atstovų, parlamentarų atvykimui į Tibetą. Jeigu atvykę jie nustatytų, kad tibetiečiai savo šalyje yra laimingi – mes tai su džiaugsmu pripažintume.

Siekdami išspręsti Tibeto klausimą, mes nuosekliai laikomės abipusiškai naudingos Vidurio kelio pozicijos, kurios tikslas – tikroji Tibeto autonomija KLR sudėtyje. Tibeto tautos siekius bei lūkesčius esame ne kartą aiškiai ir išsamiai išdėstę Kinijos vyriausybės Jungtinio darbo fronto departamento atstovams. Deja, į savo pagrįstus pasiūlymus nesulaukiame jokios pozityvios reakcijos. Tai verčia mus abejoti, ar mūsų pasiūlymai buvo tinkamai ir neiškreiptai perduoti aukštesniems pareigūnams.

Nuo seniausių laikų Tibeto ir Kinijos tautos gyvena kaimynystėje. Būtų apmaudu, jeigu neišspręsti nesutarimai atsilieptų ilgus amžius skaičiuojančiai draugystei. Ypatingas pastangas skyrėme gerų santykių tarp užsienyje gyvenančių tibetiečių ir kinų vystymui. Džiaugiuosi, kad tai prisidėjo prie geresnio mūsų tarpusavio supratimo ir draugystės.

Parengė Gediminas Kajėnas