2012 03 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Seimo Žmogaus teisių komitetas ragina Kiniją pradėti dialogą dėl Tibeto ateities

Zenekos nuotrauka

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas išplatino pareiškimą, kuriame paragino Kinijos Liaudies Respublikos vadovus ir Tibeto vyriausybę tremtyje pradėti nuoširdų dialogą dėl Tibeto ateities ir siekti visų ginčijamų klausimų sprendimo, atitinkančio tarptautinės teisės normas, tautų ir žmogaus teisių užtikrinimo interesus.

Pareiškime pabrėžiama visų tautų teisė į laisvą apsisprendimą bei smerkiamas jėgos naudojimas siekiant sunaikinti nepriklausomas valstybes, varžyti tautų apsisprendimo teisę, paneigti individualias žmogaus teises, vykdyti bet kuriuos kitus sistemingus ir šiurkščius tautų bei žmogaus teisių pažeidimus

Taip pat akcentuojama, kad bet kokie tautų ir žmogaus teisių pažeidimai nurodyti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijose pagal šiuolaikinę tarptautinę teisę negali būti laikomi kurios nors vienos šalies vidaus reikalu.

Žmogaus teisių komiteto išplatintame pareiškime reiškiamas susirūpinimas dėl Kinijos veiksmų Tibeto regione ir pažymima, kad tarp Baltijos šalių bei Tibeto okupacijų esama labai daug panašumo:

„1949 metais Kinijos Liaudies Respublika užėmė Tibetą bei 1951 metais aneksavo jo teritoriją, primesdama „17 punktų susitarimą dėl taikaus Tibeto išvadavimo“, ir nuo tada Tibeto tauta neteko galimybės laisvai gyventi savoje valstybėje, Tibete yra paminamos prigimtinės žmogaus teisės į gyvybę, laisvę, apsaugą nuo kankinimų, tikėjimo, saviraiškos ir asociacijų laisvės“ – teigiama pranešime.

Taip pat pažymima, kad 1959 m. kovo 10 d. sukilimas, 2008 ir 2012 metų tibetiečių protestai primena, jog nepaisant represijų Tibeto tauta nesusitaikė su prievartiniu jos teisių varžymu, o Tibeto problemos sprendimas ir žmogaus teisių užtikrinimas Tibete įmanomas tik paisant Tibeto tautos teisių.

Komitetas paragino Kinijos Liaudies Respublikos vadovus ir Tibeto vyriausybę tremtyje pradėti nuoširdų dialogą dėl Tibeto ateities ir siekti visų ginčijamų klausimų sprendimo, atitinkančio tarptautinės teisės normas, tautų ir žmogaus teisių užtikrinimo interesus.

Pareiškime taip pat pateiktas siūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei skatinti tokiais principais grindžiamą Kinijos ir Tibeto atstovų dialogą, telkti jam paramą Europos Sąjungos lygiu bei kitose tarptautinėse organizacijose, prisidedančiose prie taikos ir saugumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms stiprinimo pasaulyje.

Kovo 10-ąją, šeštadienį, pasaulyje paminėtos 53-iosios Tibeto nacionalinio sukilimo metinės.

1959 metais šią dieną tūkstančiai taikių žmonių Tibeto sostinėje Lhasoje reikalavo, kad kinų ginkluotosios pajėgos pasitrauktų iš Tibeto regiono. Šis sukilimas buvo nuslopintas jėga. Nuo to laiko skaičiuojama daugiau nei milijonas tibetiečių aukų.

Teisių gynimo organizacijos sako, kad per pastaruosius metus tibetiečių gyvenamuose Kinijos regionuose, daugiausia – Sičuane, susidegino daugiau kaip 20 žmonių, kurie tokiu būdu protestavo prieš Pekino valdymą.