Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Austrijos vyskupų plenarinėje sesijoje – dėmesys reformų reikalaujančiam kunigų judėjimui

Kovo 19 dieną prasidėjo ir iki kovo 23 dienos truks Austrijos katalikų vyskupų konferencijos plenarinė sesija, kurios dalyviai rinksis Tainacho miestelyje, netoli Slovėnijos. Kaip pranešė Austrijos katalikų žinių agentūra „Kathpress“, ant plenarinės sesijos darbo stalo bus padėti klausimai apie pasirengimą Tikėjimo metams, kurių pradžia spalio 11 dieną, parapijų tarybų rinkimai, liturginių knygų leidyba. Taip pat bus kalbama apie aktualias Bažnyčios ir visuomenės temas. Kovo 20 dieną bus aukojamos dvikalbės – vokiečių ir slovėnų kalbomis – Mišios, kuriose homiliją pasakys Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schoenbornas.

Tarp aktualių temų, be abejo, ir Austrijos kunigų judėjimas „Pfarrer initiative“, kuris reikalauja reformų ne tik Austrijoje, bet ir platesniame katalikiškame kontekste.

Nors šis judėjimas, kuriam, pasak jo lyderio kunigo Helmuto Schullerio, paramą išreiškė apie 400 Austrijos kunigų, apie 15 procentų visos šalies dvasininkijos, gyvuoja nuo praėjusių metų vasaros, dauguma reformistinių pasiūlymų jau ne kartą yra girdėti anksčiau – moterų kunigystė, celibato panaikinimas, Komunijos dalijimas antrąkart vedusiems. Prie jų reikia pridėti homoseksualių asmenų sąjungų pripažinimą. Pasak šių pasiūlymų autorių, tai padės reformuoti Bažnyčios Austrijoje gyvenimą, kompensuoti senstančią ir mažėjančią dvasininkiją, rodyti tikrą sielovadinį rūpestį ir artimo meilę. Į „Pfarrer initiative“ įsiliejo jau prieš kelias dešimtis metų tokias idėjas kėlusios „disidentinės“ grupės. Judėjimas taip pat giriasi gausiu parapijiečių palaikymu.

Jau įvyko ne vienas susitikimas tarp judėjimo lyderių ir Austrijos vyskupų, kurie taip pat ne kartą viešai yra pareiškę, kad reformų šalies bažnytiniame gyvenime tikrai reikia ir kad nori problemas spręsti dialogu, o ne sankcijomis. Kardinolas Schoenbornas jau anksčiau pristatė didelę parapijų sujungimo programą, kaip reakciją į dvasininkų skaičiaus mažėjimą.

Vis dėlto Graco vyskupas Egonas Kapellari, Austrijos vyskupų konferencijos vicepirmininkas, šiai gavėniai skirtame laiške pareiškė, kad Bažnyčia nori būti gyva, atvira ir nesustabarėjusi, tačiau tokios mintys, kaip Mišių šventimas be kunigo, santuokos sakramentinės vertės trynimas, moterų kunigystė paprasčiausiai prieštarauja pačiam Bažnyčios doktrinos ir praktikos branduoliui, kurio atsisakymas reikštų katalikiškumo atsisakymą. Ganytojas leido suprasti, kad jei judėjimas, atvirai save pavadinęs „nepaklusniaisiais“, leisis į kraštutinumus, tai reikš Bažnyčios skilimą ir kitos bendruomenės, nekatalikų, steigimą.

Kiti du žinomi Austrijos ganytojai, Zalcburgo vyskupas Aloisas Kothgasseris ir Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schoenbornas taip pat ne kartą kritikavo nuolat deklaruojamą „nepaklusnumo“ nuostatą, kuri prieštarauja sąmoningai per kunigystės šventimus duotiems pažadams ir priimtiems įsipareigojimams. Ne tokia turi būti, pasak jų, tikra dvasinė reforma ir ne toks kelias į tikrą atsivertimą, be kurio galiausiai kiekviena institucinė reforma Bažnyčioje lieka nevaisinga.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.