Vidutinis skaitymo laikas:

9 min.

Zita Vasiliauskaitė. Darbas kaip pašaukimas

Tekstas skelbtas žurnalo šeimai „Artuma“ 2012 m. kovo mėn. numeryje.

Kiekvienoje gyvenimo srityje lengvai atpažįstame, kurie žmones dirba su ūpu, o kurie ne. Ir aišku, visada, jei tik yra galimybė, renkamės tą kirpėją, mokytoją, gydytoją, kuriam, kaip jaučiame, rūpi tai, ką jis daro, ir daro ne vien dėl pinigų. Toks žmogus ne tik nuoširdžiau ir pagarbiau bendrauja su mumis, bet ir jo darbo rezultatai būna kur kas geresni. Iš kur tokių žmonių randasi, kodėl jie taip elgiasi, ir pabandysime paieškoti atsakymo.

Emocijos darbe
Bent pusę budraus paros laiko praleidžiame darbe, todėl jausmai, kuriuos čia patiriame, glaudžiai susiję su mūsų gyvenimo kokybe, kitaip – laime. Jausmai darbe yra susiję tiek su bendradarbių tarpusavio santykiais, tiek su vadovo požiūriu į pavaldinius. Tai ir sudaro vadinamąją darbo atmosferą. Kas tai yra, žinome kiekvienas iš savo patirties – konfliktiškas bendradarbis ar vadovas gali taip apkartinti gyvenimą, kad bėgsi iš to darbo neatsigręždamas. Kita vertus, savo aplinkoje rastume žmonių, kurie, atsiradus galimybėms, atsisakytų keisti darbą į geriau apmokamą vien dėl to, kad dabartiniame draugiški tarpusavyje bendradarbiai, žmogiškas vadovo santykis su pavaldiniais. Tačiau darbe yra dar vienas svarbus mūsų emocijų šaltinis. Tai – mūsų santykis su savo pačių darbine veikla. 
Darbo prasmė – tik pinigai ir karjera?
Psichologijos požiūriu žmogaus santykis su darbu gali būti trejopas: darbas dėl pinigų, darbas dėl karjeros, darbas kaip pašaukimas. Žmogus, kuris dirba tik dėl pinigų, darbe daro tik tiek, kiek jam priklauso, atidirba numatytas valandas, o po darbo savo laiką skiria mėgstamiems užsiėmimams. Iš darbo jam reikia tik vieno – pinigų. Beje, tokie žmonės lengvai prisitaiko prie darbo emigracijoje, nes jiems gerai ten, kur daugiau moka. Aišku, piniginis atlygis svarbus visiems darbuotojams, bet yra žmonių, kuriems vien tiktai gero atlyginimo už darbą nepakanka.
Kitai daliai žmonių darbas tėra galimybė padaryti karjerą, t. y. užimti aukštesnes pareigas, įgyti didesnį svorį, kaip jiems atrodo, aplinkinių akyse ir pan. Daugumai šių darbuotojų jų pareigos labai susijusios su savęs pačių vertinimu, nes jiems atrodo, kad kuo aukštesnes pareigas užims, tuo taps reikšmingesni ir labiau vertinami aplinkinių. Iš dalies taip ir yra. Tik bėda, kad juos labiau vertina tie, kurie patys siekia karjeros ir savo gyvenimo prasmę mato tik kaip kilimą karjeros laiptais. Psichologijos požiūriu šie žmonės turi didžiulį nevisavertiškumo kompleksą ir siekia jį kompensuoti pareigomis, aukštesniu statusu ir pan. Tie, kuriems pareigos reiškia tik kitokio pobūdžio darbą, karjera jokio įspūdžio nedaro, nes jie kiekvieną žmogų vertina pagal kitus kriterijus, pvz.: profesinę kompetenciją, žmogiškumą, gebėjimą atjausti ir pagelbėti kitam pasinaudojant užimamomis pareigomis ir pan. Beje, siekiantys karjeros dažnai yra labai atsidavę darbui ir neskaičiuoja nei laiko, nei jėgų, atiduotų jam, jei tik jame mato karjeros galimybę. Būna, kad žmogus savo srityje pasiekia iš tiesų daug arba daugiausia, kas tik įmanoma, ir tuomet aplinkinių nuostabai metasi į visiškai naują sritį, pvz., politiką. Tada atsiveria naujos galimybės padaryti karjerą ir įrodyti sau bei kitiems, kad esi vertas daugiau. Tokius žmones veda nenumaldomas alkis „kilti“ savo ir kitų akyse. 
Aišku, gyvenime pinigai ir karjera gali būti glaudžiai susiję (kuo aukštesnes pareigas užima darbuotojas, tuo didesnis jo atlyginimas), o gali nebūti. Čia ir atsiskleidžia tikrasis, gilusis santykis su darbu: jei žmogui svarbiausia užmokestis, jis eis dirbti ten, kur daugiau moka, dėl nieko nesukdamas galvos. Lygiai taip karjeros troškulio persmelktas asmuo eis ten dirbti, kur jam pasiūlys aukštesnes pareigas ar darbą labiau prestižiniu pavadinimu. Beje, ši žmogiškoji silpnybė jau seniai pastebėta mokslininkų, todėl darbo rinka labai greitai pasinaudojo šiuo atradimu. Dabar sargai ir budėtojai yra apsaugos sistemos darbuotojai, o dažniausiai nereikalingus daiktus įsigyti siūlantis prekeivis – tiesioginių pardavimų vadybininkas. 
Tuo, kas pasakyta, neteigiama, jog kiekvienas aukštesnes pareigas užimantis asmuo yra karjeristas, o turtuolis – primityvus materialistas, kuriam visą gyvenimą rūpi tik pinigai. Būna, nors ir retai, kad aukštos pareigos ar sukauptas turtas yra žmogaus profesionalumo, asmeninių savybių ir sugebėjimų rezultatas. Tuomet pareigos ar sukauptos materialinės gėrybės yra ne priemonė susireikšminti, bet galimybė pasitarnauti kitiems žmonėms ir šaliai.
Tačiau yra žmonių, kuriems darbe svarbiausia ne pinigai ar karjera. Jiems darbas yra kur kas daugiau, nei priemonė užsidirbti pragyvenimui ar užimti tam tikrai padėčiai visuomenėje. Šie žmonės darbą suvokia kaip pašaukimą. Kasdieniame gyvenime žodžiui „pašaukimas“ suteikiama pernelyg romantiška, ypatinga reikšmė. Psichologijos požiūriu žmogus yra atradęs savo pašaukimą, kai darbas jam yra įdomus ir teikia pasitenkinimą, kai įžvelgia aukštesnę darbo prasmę (kitaip – naudingumą kitiems). Būtent savo darbo prasmingumo supratimas jam teikia džiaugsmą ir skatina tobulėti. Toks asmuo ieškos galimybių dirbti net tuomet, kai už tai nebus mokama ar suteikiama karjeros galimybių. Kodėl? Pirmiausia – šis darbas jam patinka. Antra, sekasi dirbti šioje srityje. Jisai pats ir aplinkiniai yra pastebėję, kad jo darbo pasiekimai yra kur kas geresni, nei kitų, kurie darbuojasi šioje srityje. Ir visiškai nesvarbu, kuo dirba – gydytoju, slaugytoju, žurnalistu ar pardavėja. Svarbiausia, kad savo darbą atlieka profesionaliai, su ūpu, su atsidavimu ir kūrybiškai. Darbas teikia pasitenkinimą ne tik jam pačiam, bet, ir tai svarbiausia, aplinkiniams. Iš to kyla labai svarbių klausimų – ar galima atrasti savo pašaukimą, o jei galima – tai kaip? O gal tai duota tik „išrinktiesiems“? 
Apie pašaukimą… dirbti 
Jei žmogui svarbu jo darbo prasmingumas, jo pašaukimas – tai pirmas ir svarbiausias ženklas, kad žmogus yra ne iš tų, kuriems darbe rūpi tik uždarbis ar karjera. 
Toliau vertėtų labai sąžiningai pasvarstyti, ar tai, kuo aš užsiimu, ką dirbu, veikiu ir kam skiriu didžiąją savo laiko dalį, teikia man džiaugsmą ir pasitenkinimą. Jei iš esmės, nepaisant sunkesnių periodų, išgyvenimų, kurie yra neatsiejama gyvenimo dalis, žmogus jaučia, kad veikia būtent TAI, ir žino, kodėl TAI daro (tiesiog paprastais žodžiais sugeba paaiškinti sau ir kitiems), puiku – jis yra atradęs save pašaukime! Jei tai, ką veikia, neteikia džiaugsmo, reikėtų savęs paklausti, o ką norėtų veikti, kuo užsiimti, jei nereikėtų galvoti apie kasdieninį išgyvenimą. Juk dalis žmonių, nors ir nejausdami pasitenkinimo, dirba tik dėl pinigų, manydami, kad neturi kito pasirinkimo. O tuo metu mūsų pašaukimas visada šalia, jis mums neduoda ramybės tol, kol į jį neatsiliepiame. Savo aplinkoje rasime pavyzdžių, kai vieną gražią dieną aplinkinių nuostabai žmogus savo gyvenimą pasuko 180 laipsnių kampu. Pavyzdžiui, žymus profesorius metė mokslinę veiklą, persikėlė gyventi į kaimą ir dabar tiesiog švyti, pasakodamas apie savo daržus ar gėlynus, o kompiuterių specialistas susidomėjo kulinarija ir tapo savo didžiam džiaugsmui virėju restorane ir t. t. Tokie pavyzdžiai rodo, kad pasirinkimą žmogus visada turi. Jei man neteikia pasitenkinimo veikla, reikėtų gal ne iš karto, bet palaipsniui skirti vis daugiau laiko tam, kas įdomu ir traukia. O pakui – jau kaip aplinkybės leis, kaip seksis… Svarbiausia, kad mėgstama veikla gerins mūsų savijautą. Tai kur kas geriau, nei nepasitenkinimą savimi ir gyvenimu paversti pasaulėžiūra ir kamuoti save pykčiu ant viso pasaulio. Ieškant savojo pašaukimo, kartais reikia pakeisti darbą, veiklą ar gyvenimo būdą. Tačiau kartais pakanka giliau pažvelgti į tai, ką veiki dabar, ir atrasti gilesnę ir aukštesnę to prasmę. 
Kiekvienas darbas gali tapti pašaukimu ir kiekvienas pašaukimas – tik darbu. Gydytojas, kuriam darbas yra tik pinigų gavimo šaltinis, neturi pašaukimo, o greitosios pagalbos vairuotojas, kuris mato savo darbo prasmę pagelbėdamas kenčiantiems, turi pašaukimą kaip gyvenimo džiaugsmo šaltinį. Aišku, pašaukimas gali būti ne tik darbas tradicine šio žodžio prasme. Jis gali būti visa, ką tu supranti kaip gyvenimo prasmę ir kam tu visa širdimi atiduodi save, – tai tikėjimo liudijimas ir sklaida, šeimos gyvenimas, kūryba, švarios gamtos išsaugojimas, rūpinimasis apleistais vaikais ir t. t. Čia svarbiausia, kad matai to, ką veiki, kam pašventi savo gyvenimą, gilesnę prasmę, susijusią su tavo pasaulėžiūra ar tikėjimu. Pagal pašaukimą gyvenančiam žmogui tikrą džiaugsmą bei giliausią pasitenkinimą gyvenimu suteikia būtent tai, ką jis veikia, kuo rūpinasi ir kam skiria savo laiką. Gyvenimo pilnatvės ir džiaugsmo išgyvenimu jis yra nepralenkiamas nei didžiausių karjeristų, nei turtų sukaupusių materialistų.

Kiekvienoje gyvenimo srityje lengvai atpažįstame, kurie žmones dirba su ūpu, o kurie ne. Ir aišku, visada, jei tik yra galimybė, renkamės tą kirpėją, mokytoją, gydytoją, kuriam, kaip jaučiame, rūpi tai, ką jis daro, ir daro ne vien dėl pinigų. Toks žmogus ne tik nuoširdžiau ir pagarbiau bendrauja su mumis, bet ir jo darbo rezultatai būna kur kas geresni. Iš kur tokių žmonių randasi, kodėl jie taip elgiasi, ir pabandysime paieškoti atsakymo.

Emocijos darbe

Bent pusę budraus paros laiko praleidžiame darbe, todėl jausmai, kuriuos čia patiriame, glaudžiai susiję su mūsų gyvenimo kokybe, kitaip – laime. Jausmai darbe yra susiję tiek su bendradarbių tarpusavio santykiais, tiek su vadovo požiūriu į pavaldinius. Tai ir sudaro vadinamąją darbo atmosferą. Kas tai yra, žinome kiekvienas iš savo patirties – konfliktiškas bendradarbis ar vadovas gali taip apkartinti gyvenimą, kad bėgsi iš to darbo neatsigręždamas. Kita vertus, savo aplinkoje rastume žmonių, kurie, atsiradus galimybėms, atsisakytų keisti darbą į geriau apmokamą vien dėl to, kad dabartiniame draugiški tarpusavyje bendradarbiai, žmogiškas vadovo santykis su pavaldiniais. Tačiau darbe yra dar vienas svarbus mūsų emocijų šaltinis. Tai – mūsų santykis su savo pačių darbine veikla. 

Darbo prasmė – tik pinigai ir karjera?

Psichologijos požiūriu žmogaus santykis su darbu gali būti trejopas: darbas dėl pinigų, darbas dėl karjeros, darbas kaip pašaukimas. Žmogus, kuris dirba tik dėl pinigų, darbe daro tik tiek, kiek jam priklauso, atidirba numatytas valandas, o po darbo savo laiką skiria mėgstamiems užsiėmimams. Iš darbo jam reikia tik vieno – pinigų. Beje, tokie žmonės lengvai prisitaiko prie darbo emigracijoje, nes jiems gerai ten, kur daugiau moka. Aišku, piniginis atlygis svarbus visiems darbuotojams, bet yra žmonių, kuriems vien tiktai gero atlyginimo už darbą nepakanka.

Kitai daliai žmonių darbas tėra galimybė padaryti karjerą, t. y. užimti aukštesnes pareigas, įgyti didesnį svorį, kaip jiems atrodo, aplinkinių akyse ir pan. Daugumai šių darbuotojų jų pareigos labai susijusios su savęs pačių vertinimu, nes jiems atrodo, kad kuo aukštesnes pareigas užims, tuo taps reikšmingesni ir labiau vertinami aplinkinių. Iš dalies taip ir yra. Tik bėda, kad juos labiau vertina tie, kurie patys siekia karjeros ir savo gyvenimo prasmę mato tik kaip kilimą karjeros laiptais. Psichologijos požiūriu šie žmonės turi didžiulį nevisavertiškumo kompleksą ir siekia jį kompensuoti pareigomis, aukštesniu statusu ir pan.

Tie, kuriems pareigos reiškia tik kitokio pobūdžio darbą, karjera jokio įspūdžio nedaro, nes jie kiekvieną žmogų vertina pagal kitus kriterijus, pvz.: profesinę kompetenciją, žmogiškumą, gebėjimą atjausti ir pagelbėti kitam pasinaudojant užimamomis pareigomis ir pan. Beje, siekiantys karjeros dažnai yra labai atsidavę darbui ir neskaičiuoja nei laiko, nei jėgų, atiduotų jam, jei tik jame mato karjeros galimybę. Būna, kad žmogus savo srityje pasiekia iš tiesų daug arba daugiausia, kas tik įmanoma, ir tuomet aplinkinių nuostabai metasi į visiškai naują sritį, pvz., politiką. Tada atsiveria naujos galimybės padaryti karjerą ir įrodyti sau bei kitiems, kad esi vertas daugiau. Tokius žmones veda nenumaldomas alkis „kilti“ savo ir kitų akyse. 

Kasdieniame gyvenime žodžiui „pašaukimas“ suteikiama pernelyg romantiška reikšmė. Psichologijos požiūriu žmogus yra atradęs savo pašaukimą, kai darbas jam yra įdomus ir teikia pasitenkinimą.

Aišku, gyvenime pinigai ir karjera gali būti glaudžiai susiję (kuo aukštesnes pareigas užima darbuotojas, tuo didesnis jo atlyginimas), o gali nebūti. Čia ir atsiskleidžia tikrasis, gilusis santykis su darbu: jei žmogui svarbiausia užmokestis, jis eis dirbti ten, kur daugiau moka, dėl nieko nesukdamas galvos.

Lygiai taip karjeros troškulio persmelktas asmuo eis ten dirbti, kur jam pasiūlys aukštesnes pareigas ar darbą labiau prestižiniu pavadinimu. Beje, ši žmogiškoji silpnybė jau seniai pastebėta mokslininkų, todėl darbo rinka labai greitai pasinaudojo šiuo atradimu. Dabar sargai ir budėtojai yra apsaugos sistemos darbuotojai, o dažniausiai nereikalingus daiktus įsigyti siūlantis prekeivis – tiesioginių pardavimų vadybininkas. 

Tuo, kas pasakyta, neteigiama, jog kiekvienas aukštesnes pareigas užimantis asmuo yra karjeristas, o turtuolis – primityvus materialistas, kuriam visą gyvenimą rūpi tik pinigai. Būna, nors ir retai, kad aukštos pareigos ar sukauptas turtas yra žmogaus profesionalumo, asmeninių savybių ir sugebėjimų rezultatas. Tuomet pareigos ar sukauptos materialinės gėrybės yra ne priemonė susireikšminti, bet galimybė pasitarnauti kitiems žmonėms ir šaliai.

Tačiau yra žmonių, kuriems darbe svarbiausia ne pinigai ar karjera. Jiems darbas yra kur kas daugiau, nei priemonė užsidirbti pragyvenimui ar užimti tam tikrai padėčiai visuomenėje. Šie žmonės darbą suvokia kaip pašaukimą. Kasdieniame gyvenime žodžiui „pašaukimas“ suteikiama pernelyg romantiška, ypatinga reikšmė. Psichologijos požiūriu žmogus yra atradęs savo pašaukimą, kai darbas jam yra įdomus ir teikia pasitenkinimą, kai įžvelgia aukštesnę darbo prasmę (kitaip – naudingumą kitiems). Būtent savo darbo prasmingumo supratimas jam teikia džiaugsmą ir skatina tobulėti. Toks asmuo ieškos galimybių dirbti net tuomet, kai už tai nebus mokama ar suteikiama karjeros galimybių.

Kodėl? Pirmiausia – šis darbas jam patinka. Antra, sekasi dirbti šioje srityje. Jisai pats ir aplinkiniai yra pastebėję, kad jo darbo pasiekimai yra kur kas geresni, nei kitų, kurie darbuojasi šioje srityje. Ir visiškai nesvarbu, kuo dirba – gydytoju, slaugytoju, žurnalistu ar pardavėja. Svarbiausia, kad savo darbą atlieka profesionaliai, su ūpu, su atsidavimu ir kūrybiškai. Darbas teikia pasitenkinimą ne tik jam pačiam, bet, ir tai svarbiausia, aplinkiniams. Iš to kyla labai svarbių klausimų – ar galima atrasti savo pašaukimą, o jei galima – tai kaip? O gal tai duota tik „išrinktiesiems“? 

Apie pašaukimą… dirbti 

Jei žmogui svarbu jo darbo prasmingumas, jo pašaukimas – tai pirmas ir svarbiausias ženklas, kad žmogus yra ne iš tų, kuriems darbe rūpi tik uždarbis ar karjera. 

Toliau vertėtų labai sąžiningai pasvarstyti, ar tai, kuo aš užsiimu, ką dirbu, veikiu ir kam skiriu didžiąją savo laiko dalį, teikia man džiaugsmą ir pasitenkinimą. Jei iš esmės, nepaisant sunkesnių periodų, išgyvenimų, kurie yra neatsiejama gyvenimo dalis, žmogus jaučia, kad veikia būtent TAI, ir žino, kodėl TAI daro (tiesiog paprastais žodžiais sugeba paaiškinti sau ir kitiems), puiku – jis yra atradęs save pašaukime! Jei tai, ką veikia, neteikia džiaugsmo, reikėtų savęs paklausti, o ką norėtų veikti, kuo užsiimti, jei nereikėtų galvoti apie kasdieninį išgyvenimą.

Juk dalis žmonių, nors ir nejausdami pasitenkinimo, dirba tik dėl pinigų, manydami, kad neturi kito pasirinkimo. O tuo metu mūsų pašaukimas visada šalia, jis mums neduoda ramybės tol, kol į jį neatsiliepiame. Savo aplinkoje rasime pavyzdžių, kai vieną gražią dieną aplinkinių nuostabai žmogus savo gyvenimą pasuko 180 laipsnių kampu. Pavyzdžiui, žymus profesorius metė mokslinę veiklą, persikėlė gyventi į kaimą ir dabar tiesiog švyti, pasakodamas apie savo daržus ar gėlynus, o kompiuterių specialistas susidomėjo kulinarija ir tapo savo didžiam džiaugsmui virėju restorane ir t. t.

Pagal pašaukimą gyvenančiam žmogui tikrą džiaugsmą bei giliausią pasitenkinimą gyvenimu suteikia būtent tai, ką jis veikia, kuo rūpinasi ir kam skiria savo laiką.

Tokie pavyzdžiai rodo, kad pasirinkimą žmogus visada turi. Jei man neteikia pasitenkinimo veikla, reikėtų gal ne iš karto, bet palaipsniui skirti vis daugiau laiko tam, kas įdomu ir traukia. O pakui – jau kaip aplinkybės leis, kaip seksis… Svarbiausia, kad mėgstama veikla gerins mūsų savijautą. Tai kur kas geriau, nei nepasitenkinimą savimi ir gyvenimu paversti pasaulėžiūra ir kamuoti save pykčiu ant viso pasaulio. Ieškant savojo pašaukimo, kartais reikia pakeisti darbą, veiklą ar gyvenimo būdą. Tačiau kartais pakanka giliau pažvelgti į tai, ką veiki dabar, ir atrasti gilesnę ir aukštesnę to prasmę. 

Kiekvienas darbas gali tapti pašaukimu ir kiekvienas pašaukimas – tik darbu. Gydytojas, kuriam darbas yra tik pinigų gavimo šaltinis, neturi pašaukimo, o greitosios pagalbos vairuotojas, kuris mato savo darbo prasmę pagelbėdamas kenčiantiems, turi pašaukimą kaip gyvenimo džiaugsmo šaltinį. Aišku, pašaukimas gali būti ne tik darbas tradicine šio žodžio prasme. Jis gali būti visa, ką tu supranti kaip gyvenimo prasmę ir kam tu visa širdimi atiduodi save, – tai tikėjimo liudijimas ir sklaida, šeimos gyvenimas, kūryba, švarios gamtos išsaugojimas, rūpinimasis apleistais vaikais ir t. t. Čia svarbiausia, kad matai to, ką veiki, kam pašventi savo gyvenimą, gilesnę prasmę, susijusią su tavo pasaulėžiūra ar tikėjimu.

Pagal pašaukimą gyvenančiam žmogui tikrą džiaugsmą bei giliausią pasitenkinimą gyvenimu suteikia būtent tai, ką jis veikia, kuo rūpinasi ir kam skiria savo laiką. Gyvenimo pilnatvės ir džiaugsmo išgyvenimu jis yra nepralenkiamas nei didžiausių karjeristų, nei turtų sukaupusių materialistų.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.