2012 04 08

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Vyskupas Arūnas Poniškaitis. Kur sutikti Prisikėlusįjį?

Evangelistas Jonas, pasakodamas apie įvykius kitą dieną po Kristaus mirtį mačiusio šabo, kalba apie dar neišsisklaidžiusią nakties tamsą, tuščią kapą, bet Jėzaus nei moterys, nei mokiniai taip ir nesutinka. 

Jį sutiks vėliau. Ir įtikės. Tada jiems ir įvyks Velykos. Kada Velykos įvyks mums? Man? – klausia Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.