2012 05 31

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Šiauliuose – Gražbylės Venclauskaitės 100-mečio jubiliejus

2012 m. gegužės 31 d., ketvirtadienį, 16,00 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje bus švenčiamas žymios šalies advokatės, mecenatės, Šiaulių miesto garbės pilietės Gražbylės Venclauskaitės 100-mečio jubiliejus.

Gražbylė Venclauskaitė gimė 1912 m. gegužės 31 d. Rygoje. Tėvas – žymus tarpukario advokatas Kazimieras Venclauskis (1880–1940), mama – aktorė bei režisierė Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė (1874-1958). Jos krikštatėvis – lietuvių filosofas Vydūnas.

1930 m. G. Venclauskaitė baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją, 1930-1934 m. studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, 1937 m. apgynė teisininkės diplomą. 1934–1941 m. dirbo Šiaulių ir Joniškio apylinkės teismų teisėja, 1941 m. – Teisingumo komisariato Notariato skyriaus viršininke, 1941–1944 m. – advokate Žemaičių Naumiestyje. 1944–1947 m. – advokatė Kaune, o nuo 1947 m. iki 1981 m. – advokatė Šiauliuose. Teisininkės praktikoje vadovavosi įstatymu ir sąžine, todėl buvo viena populiariausių Šiaulių miesto advokatų.

Ypač pažymėtini jos ir jos šeimos, motinos ir sesers Danutės Venclauskaitės (1903–1999) darbai, gelbstint žydus Antrojo pasaulinio karo metais. Už tai S. Venclauskienei, seserims Danutei ir Gražbylei 1995 m. suteikti Pasaulio teisuolių vardai, įteikti Pasaulio teisuolio medaliai. 2000 m. S. Venclauskienė, dukterys Danutė (po mirties) ir Gražbylė Venclauskaitės apdovanotos Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.

Išskirtinis, pagarbos ir dėkingumo vertas G. ir D. Venclauskaičių žingsnis – 1991 m. miestui dovanoti gražūs tėvų rūmai Vytauto gatvėje, kuriuose dabar – ,,Aušros“ muziejus. 1992 m. šis pastatas oficialiai pavadintas Venclauskių namais.

2000 m. G. Venclauskaitei suteiktas Šiaulių miesto Garbės pilietės vardas, 2008 m. įteiktas Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklas ,,Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“.

Venclauskių šeima garsi Lietuvoje ir pasaulyje, kaip šeima, priglaudusi, išauklėjusi ir išmokslinusi per 100 našlaičių, pamestinukų, neturtingų vaikų. 1989 m. prie Venclauskių namų fasado pritvirtinta memorialinė lenta. 1993 m. muziejaus terasoje atidengta skulptūra „Motinystė“ (skulptorius Antanas Šnaras), skirta Motinai S. Venclauskienei, išauginusiai daugiau nei šimtą pamestinukų ir neturtingų vaikų, atminti. Skulptūros sumanytojas ir idėjos įgyvendinimo autorius – publicistas Leonas Peleckis-Kaktavičius.

,,Aušros“ muziejus puoselėja Venclauskių šeimos atminimą: 1994 m. surengė parodą, skirtą S. Jakševičiūtės-Venclauskienės 120-osioms gimimo metinėms, 1995 m. Venclauskių namuose atidaryta Stanislavos ir Kazimiero Venclauskių ekspozicija. 1996 m. Venclauskių namai buvo pašventinti, o kieme pasodintas ąžuoliukas Venclauskiams atminti. 2000 m. surengtas K. Venclauskio 120-ųjų gimimo metinių minėjimas, pristatyta Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus išleista knyga „Kazimieras Venclauskis“. 2003 m. Venclauskių namuose surengtas D. Venclauskaitės 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.

2005 m. Venclauskių namų kieme atidengtas paminklas advokatui Kazimierui Venclauskiui (skulptorius Gintautas Lukošaitis). Paminklo sumanytojas ir idėjos įgyvendinimo autorius – ,,Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. Pristatytas Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus ir „S plius“ televizijos filmas „Kazimieras Venclauskis“.

2010 m. ,,Aušros“ muziejus kartu su Lietuvos socialdemokratų partija surengė advokato Kazimiero Venclauskio 130-ųjų gimimo metinių minėjimo popietę.

G. Venclauskaitė ,,Aušros“ muziejaus rinkinius papildė savo ir sesers archyvais, memorialiniais tėvų daiktais. Jos rūpesčiu dalis sesers Danutės, gyvenusios ir mirusios JAV, palikimo atiteko ,,Aušros“ muziejui.

Gimnazitsė: Graž­by­lė – pir­mo­ji iš de­ši­nės.
Studentė: Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to teisės stu­den­tė.
Šeima: Kau­ka­ze – su sū­nu­mi Jo­nu ir vy­ru gy­dy­to­ju Vla­du Pam­pi­ku.
Atostogos Palangoje: Graž­by­lė – centre.
Nuotrauka: etaplius.lt

Išleistos knygos: Kazimieras Venclauskis / Sudarytoja Irena Nekrašienė. Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, 2000. Leonas Paleckis. Namuose ant Pasadnos ulyčios. Vilnius, 1991 m. Leonas Paleckis-Kaktavičius. Namuose ant Pasadnos ulyčios. Dar po dvidešimties metų. Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, 2009.

„Auš­ros“ mu­zie­jaus ir as­me­ni­nio G. Venc­laus­kai­tės al­bu­mo nuo­tr.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus informacija