2012 06 04

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

L. Andrikienė: „Dabartinė Europos Komisijos pozicija dėl IAE uždarymo Lietuvai yra nepriimtina“

Už energetiką atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Guentheris Oettingeris, atsakydamas į Europos Parlamento narės dr. Laimos Andrikienės laišką, pažymėjo, kad, Komisijos manymu, ES jau skirta ir ateityje (2014-2020 m.) numatyta skirti parama Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymui yra adekvati (pakankama). Komisaro laiškas europarlamentarę pasiekė praėjusios savaitės pabaigoje.

Europarlamentarė savo laiške Komisarui priminė apie 2004 m. ES prisiimtus įsipareigojimus. Ji pabrėžė, kad Lietuva šį įsipareigojimą prisiėmė tik todėl, kad buvo Lietuvai pažadėta „pakankama parama“, neapibrėžta jokiais terminais, t.y. iki visiško IAE uždarymo. L. Andrikienė laiške pabrėžė, kad jėgainės uždarymas yra ilgalaikis procesas, ir Lietuvai vienai finansuoti uždarymo darbus būtų šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta.

Lietuvos stojimo į ES sutarties 4 protokolas teigia, kad Lietuva įsipareigoja uždaryti Ignalinos AE, kadangi „ES yra pasirengusi suteikti adekvačią papildomą Bendrijos paramą“. O Komisaras savo laiške „pakankama parama“ vadina vos 60 proc. visų IAE uždarymui reikalingų lėšų.

Komisaras G. Oettingeris atsakyme europarlamentarei L. Andrikienei priminė, kad iki 2013 m. ES Ignalinos AE uždarymui skyrė 1,367 mlrd. eurų. Dar 210 mln. eurų iš ES biudžeto EK siūlo skirti 2014-2020 metais. Tačiau tai sudaro mažiau nei 20 proc. Lietuvos ekspertų nustatyto lėšų poreikio 2014-2020 m., nes visa Lietuvai reikalinga papildoma suma sudaro  870 mln. eurų.

Savo laiške L. Andrikienė prašė Komisiją atsakyti, kokiais argumentais remdamasi Komisija pasiūlė apriboti tolesnę finansinę paramą IAE programai iki 18 proc. nustatyto trūkstamo finansavimo, taip pat paprašė Komisiją pateikti makroekonominę analizę, kuria remiantis buvo nuspręsta dėl Lietuvos pajėgumo užbaigti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, naudojant nuosavus išteklius. Europarlamentarė prašo, kad būtų pateikta išsami metodika, taikyta skaičiuojant pasiūlytą 210 mln. eurų sumą jėgainės eksploatavimui nutraukti. Europarlamentarė prašė įvardyti, kokiu teisiniu pagrindu grindžiamas Komisijos pasiūlymas sumažinti Ignalinos programos remtinos veiklos apimtį.

Komisaras neatsakė nė į vieną L. Andrikienės pateiktą klausimą. Tai leidžia manyti, kad Europos Komisija niekada jokių skaičiavimų neatliko, o Komisijos sprendimas apriboti paramą iki 60 proc. visos reikalingos sumos, teikiant ją tik iki 2020 m., pažeidžia Lietuvos stojimo į ES sutarties nuostatas.

„Toks Komisijos elgesys yra nepagrįstas ir nepriimtinas. Juk Ignalinos AE uždarymo atveju kalbama ne tik apie Lietuvos, bet ir visos Europos piliečių saugumo užtikrinimą. Kol ši atominė elektrinė nebus galutinai uždaryta, ji visada kels pavojų. Lietuva viena savo lėšomis tikrai to proceso nepaspartins, – sako Europos Parlamento narė L. Andrikienė. – Europa pažadėjo savo paramą Lietuvai ir tą pažadą turi įvykdyti. Aš asmeniškai sieksiu, kad Komisija neišvengtų diskusijos ir argumentuotų paaiškinimų šiuo klausimu tiek Europos Parlamente, tiek dvišalėse derybose dėl naujos finansinės perspektyvos“.