2012 06 05

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas – galimybių įvairovė, individualūs poreikiai, nuolatinis procesas

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją. Tuo užbaigtas daugiau nei trejus metus trukęs darbas. Jo metu buvo įvertintos pedagogų kvalifikacijos problemos,  įvardytos situacijos gerinimo kryptys bei priemonės, į kurias dėmesį buvo atkreipusi Švietimo taryba, mokslininkai bei mokytojų asociacijos, ir sudėliota nuosekli kvalifikacijos tobulinimo sistema, grindžiama vidinės ir išorinės motyvacijos instrumentais.

Svarbiausias koncepcijos tikslas – suteikti reikšmingą  postūmį pedagogo savarankiškumui bei iniciatyvai mokytis visą gyvenimą ir siekti geresnės ugdymo kokybės, aukštesnių mokinių rezultatų.

„Šį darbą pradėjome nuo pirmųjų veiklos dienų, siekdami, kad būtų sudarytos sąlygos nuolatiniam  mokytojo asmenybės tobulėjimui, o ne versti jį rinkti pažymas apie išklausytus kvalifikacijos kėlimo kursus, – sako švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. –  Juk pedagogas pirmiausiai ugdo savo pavyzdžiu, tad reikia sukurti jam galimybes atsiskleisti per profesines, kūrybines, socialines veiklas.  Todėl nauja koncepcija įtvirtina į individualius mokytojų poreikius orientuotų kvalifikacijos tobulinimo formų įvairovę“.

Pirmą kartą pripažįstamas toks platus spektras įvairių profesinio tobulėjimo galimybių: nuo individualaus mokymosi, kursų iki stažuočių Lietuvos ar užsienio švietimo įstaigose ir akademinių studijų. Kaip kvalifikacijos tobulinimo forma įteisinamas, t.y. bus vertinamas ir skatinamas, realiai vykstantis  kolegialus dalijimasis patirtimi (metodinės grupės, dalykinės asociacijos, atviros pamokos ir pan.), mokytojo mokslinė bei viešoji nedarbinė – kūrybinė, socialinė, visuomeninė –  veikla. 

Pedagogas turės teisę periodiškai gauti iki vienerių metų trukmės kvalifikacijos tobulinimo stažuotę, jos metu nepraras gaunamo atlyginimo. Kvalifikacijos tobulinimui priskiriamos ir aukštesnės pakopos arba kitos krypties pedagoginės studijos aukštojoje mokykloje.

Pagal koncepcijos nuostatas, kvalifikacijos tobulinimas turi nuosekliai pratęsti pedagogo rengimą aukštojoje mokykloje ir trukti visą profesinės veiklos laikotarpį. Ypač pabrėžiama visokeriopa pagalba trūkstamoms kompetencijoms  įgyti  pirmaisiais pedagoginio darbo metais.

Mokytojo kvalifikacijos tobulinimas, kaip ir dabar, bus finansuojamas iš valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) ir kitų šaltinių. Mokytojui bus suteikta galimybė kooperuoti kelerių metų lėšas, valstybės skiriamas jo kvalifikacijai tobulinti. Dabar kvalifikacijos tobulinimo lėšos turi būti panaudojamos per metus.

Koncepcijoje numatyta, kad mokytojams kvalifikacijos tobulinimo klausimais galėtų patarti profesinio tobulinimosi konsultantas. Tai ne nauja pareigybė, šias funkcijas atliktų vienas specialiai parengtas kolega.  Pedagogas iš anksto būtų informuojamas, kokia lėšų suma ir kokio pobūdžio kvalifikacijos tobulinimo veiklai jam skirta. Tai žinodamas mokytojas turės teisę pats rinktis kvalifikacijos tobulinimo priemones. 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projektas buvo daug kartų svarstytas seminaruose, surengtos konsultacijos regionuose, aktyviai diskutuota su švietimo įstaigų darbuotojų, vadovų, švietimo centrų, pedagogų asociacijų ir profsąjungų atstovais. Atsižvelgiant į pastabas vienas po kito buvo parengti trys koncepcijos variantai.

Iki rudens numatoma patvirtinti Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos įgyvendinimo dokumentus.