2012 06 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Vieši klausimai akademikams dėl 1941 m. Lietuvos įvykių vertinimo

Š. m. birželio 11 d. žiniasklaidoje buvo paskelbtas akademikais įvardytų grupės asmenų viešas laiškas, kuriame kaip didelė moralinė klaida įvertintas Lietuvos valdžios mėginimas deramai pagerbti Laikinosios Vyriausybės vadovo Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio atminimą.

J. Ambrazevičius-Brazaitis – iškilus patriotas ir valstybininkas, buvo priverstas vadovauti tautai nepaprastai sudėtingomis politinėmis sąlygomis, ir jo veikla negali būti suprasta vadovaujantis tik dabartinės ideologinės konjunktūros klišėmis. Laiške ši veikla aiškinama ir vertinama supaprastintai ir tendencingai, atsiejant ją nuo konkretaus istorinio to meto įvykių konteksto.

Mes, žemiau pasirašiusieji, nedviprasmiškai pareiškiame, kad Lietuvos žydų bendruomenės sunaikinimas yra be išlygų smerktinas kaip didžiulis ir, deja, neatitaisomas nusikaltimas, kuriam negali būti jokio moralinio ir politinio pateisinimo. Tačiau šio nusikaltimo pasmerkimas neteikia jokio pagrindo vertinti tragiškus 1941 m. įvykius pagal supaprastintas ideologines schemas, taikant dvigubus moralinius standartus.

Laiško autorių klausiame:

Ar lietuvių tauta neturėjo teisės ginti savo laisvės ir priešintis sovietinei okupacijai ir aneksijai?

Ar po ištisus metus trukusio sovietinio teroro ir 1941 m. birželio trėmimų buvo jėga, galėjusi sutrukdyti karo pradžioje prasidėjusiam spontaniškam tautos sukilimui?

Kaip turėjo elgtis Lietuvos piliečiai tomis aplinkybėmis: su gėlėmis išlydėti okupantų armiją, vietos komunistinius kolaborantus ir Pravieniškių, Panevėžio medikų bei Rainių budelius? Su ginklu rankose stabdyti Vermachtą tuo atveriant galimybę ir toliau vežti Lietuvos gyventojus į Sibiro mirtį, o besitraukiantiems okupantams – palikti Lietuvoje dar daugiau nužudytų nekaltų aukų?

Ar istoriniu požiūriu teisinga, o moraliniu – sąžininga po daugiau nei pusės šimtmečio iš teisuolių pozicijos vertinti praeities įvykius žinant, jog tuometiniai jų dalyviai veikė ypatingomis istorinėmis aplinkybėmis ir, kaip dažnai nutinka istorijoje, iš principo negalėjo numatyti daugelio savo sprendimų ir veiksmų tolesnių padarinių?

Sąžiningas atsakymas į šiuos klausimus padėtų atsikratyti ideologizuoto ir konjunktūrinio požiūrio į mūsų istoriją. Tik sąžiningas ir atviras sudėtingų praeities įvykių apmąstymas bei vertinimas gali iš tiesų sutaikyti per juos nukentėjusius žmones ir tautas bei apmalšinti patirtų tragiškų netekčių sukeltą skausmą.

Parašai:

 1. Arūnas Bingelis

 2. Mindaugas Bloznelis

 3. Alionidas Budrius

 4. Antanas Buračas

 5. Edvardas Čiuldė

 6. Karolina Dapkutė

 7. Valdas Daraškevičius

 8. Vytautas Daujotis

 9. Algirdas Degutis

 10. Algirdas Endriukaitis

 11. Bronislovas Genzelis

 12. Lukas Grinius

 13. Jonas Jasaitis

 14. Jurgis Jonaitis

 15. Justina Juodišiūtė

 16. Santa Kančytė

 17. Laurynas Kasčiūnas

 18. Vytautas Keršanskas

 19. Linas Kojala

 20. Juozapas Labokas

 21. Bronius Leonavičius

 22. Sigitas Marčiukaitis

 23. Domantas Markevičius

 24. Marius Markuckas

 25. Linas Virginijus Medelis

 26. Kęstutis Milkeraitis

 27. Jolanta Miškinytė

 28. Romualdas Ozolas

 29. Vytautas Paulaitis

 30. Mindaugas Peleckis

 31. Vilius Petkauskas

 32. Martynas Pilkis

 33. Jūratė Punienė

 34. Jonas Punys

 35. Vytautas Radžvilas

 36. Arimantas Raškinis

 37. Gailius Raškinis

 38. Vytautas Rubavičius

 39. Angonita Rupšytė

 40. Nijolė Sadūnaitė

 41. Arnas Simutis

 42. Vytautas Sinica

 43. Eugenijus Skrupskelis

 44. Viktorija Skrupskelytė

 45. Reda Sopranaitė

 46. Linas Stankevičius

 47. Nerijus Stasiulis

 48. Paulius Stonis

 49. Alfonsas Svarinskas

 50. Petras Dovydas Šidagis

 51. Arvydas Šliogeris

 52. Jolanta Šrapnickienė

 53. Stanislovas Švedarauskas

 54. Daiva Tamošaitytė

 55. Tomas Taškauskas

 56. Laimutis Telksnys

 57. Živilė Marija Vaicekauskaitė

 58. Vaidotas Vaičaitis

 59. Zigmas Vaišvila

 60. Gediminas Zelvaras

 61. Vaiva Žukienė