2012 06 28

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Paskelbtas tarptautinis konkursas skalūnų dujų paieškoms ir gavybai Lietuvos teritorijoje

Birželio 25 d. paskelbtas atviras tarptautinis konkursas skalūnų dujų paieškoms ir gavybai Lietuvos teritorijoje, informuoja Energetikos ministerija. Atlikus skalūnų dujų paiešką bus aiškus šių išteklių gavybos Lietuvoje ekonominis atsiperkamumas. Skalūnų dujos gali tapti realia ir ekonomiškai konkurencinga alternatyva šiuo metu iš vienintelio tiekėjo – „Gazprom” – perkamoms gamtinėms dujoms.

Konkurso keliu planuojama atrinkti finansiškai ir technologiškai pajėgiausią kompaniją (ar kompanijas), investuosiančią į skalūnų dujų išteklių paieškas ir gavybą Lietuvoje.

Konkursui pateikti du Vakarų Lietuvoje esantys plotai: Šilutės-Tauragės (1800 km2) ir Kudirkos-Kybartų (281 km2). Konkursas taip pat apima skalūnų naftos ir tradicinių angliavandenilių išteklių paiešką ir gavybą. Konkursiniai pasiūlymai turi būti pateikti per keturis mėnesius nuo konkurso paskelbimo datos. Pasirašyti sutartis su konkurso laimėtoju(-ais) tikimasi pirmajame 2013 m. ketvirtyje.

Seimo patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje pabrėžiama, kad Lietuva skatins skalūnų dujų žvalgybą šalyje ir ekonomiškai pagrįstą, su aplinkosaugos principais suderintą skalūnų dujų gavybą bei importą. Vykdant skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą bus užtikrinti valstybės, žemės savininkų ir šią veiklą vykdysiančių kompanijų interesai.

Remiantis JAV energetikos informacijos administracijos (EIA) preliminariais skaičiavimais, skalūnų dujų ištekliai Lietuvoje gali siekti apie 481 mlrd. m3, iš kurių techniškai išgauti pavyktų apie 25 %, t.y. daugiau nei 100 mlrd. m3. Tokio dujų kiekio Lietuvos poreikiams pagal dabartinį dujų suvartojimą pakaktų 30-40 metų. Lietuvos geologų preliminariais skaičiavimais, Vakarų Lietuvoje žemės gelmėse esantys skalūnų dujų ištekliai siekia 585 mlrd. m3, iš kurių techniškai būtų galima išgauti 10-15 proc. (60-90 mlrd. m3). Atlikus tiriamuosius gręžinius bus galima tiksliau prognozuoti, kiek šių dujų iš tiesų yra ir kiek jų pavyks išgauti – taip bus įvertintas skalūnų dujų gavybos Lietuvoje ekonominis atsiperkamumas. Pradėjus išgauti skalūnų dujas būtų stiprinama šalies ekonomika ir Lietuvos energetinė nepriklausomybė.

Išsami informacija ir skalūnų dujų konkurso sąlygos skelbiamos konkurso rengėjo – Lietuvos geologijos tarnybos – tinklalapyje.