2012 06 28

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Pirmoji Europos piliečių iniciatyva Lietuvoje – „Vienas iš mūsų“

Septynių skirtingų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai įregistravo Europos piliečių iniciatyvą dėl žmogaus gyvybės apsaugos „Vienas iš mūsų“. Tai pirmoji Europos piliečių iniciatyva, kuriai palaikyti parašai bus renkami ir Lietuvoje.

Šiandien, ketvirtadienį, Vilniuje vyksta mokslinė/dalykinė konferencija, skirta šiai piliečių iniciatyvai pristatyti ir kamieninių ląstelių tyrimų bei žmogaus embriono apsaugos klausimams aptarti. Konferencijoje skaitomi moksliniai pranešimai, apimantys medicininį, teisinį ir etinį minėtos problematikos vertinimą.

 Europos Sąjungoje ir atskirose jos valstybėse narėse plačiai diskutuojama dėl žmogaus embriono statuso, embrioninių kamieninių ląstelių tyrimų. Pabrėžiant pagarbą žmogaus gyvybei, jos absoliutumui, nepriklausomai nuo aplinkybių ar vystymosi etapų, pripažįstama, kad neetiška sunaikinti žmogišką gyvybę vardan tyrimų ar vardan kitos gyvybės.

 Iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ rengėjai sieks, kad per vienerių metų laikotarpį surinkus vieną milijoną parašų iš ne mažiau kaip septynių valstybių narių (tarp jų ir Lietuvos), Europos Komisija bus įpareigota apsvarstyti Europos Sąjungos teisės akto, reglamentuojančio žmogaus embriono apsaugą, parengimą.

 Primename, kad šių metų balandžio 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo Europos piliečių iniciatyvos reglamentas, kuris nustato ir suteikia Europos Sąjungos piliečiams naują dalyvaujamosios demokratijos priemonę – galimybę vienam milijonui Europos Sąjungos piliečių iš ne mažiau kaip septynių valstybių narių paraginti Europos Komisiją siūlyti teisės aktą Europos Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais. Piliečių iniciatyva turi būti svarbi ir pagrįsta bei neprieštarauti Europos Sąjungos vertybėms.