2012 07 04

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Dalis aukštųjų mokyklų bus akredituotos tik trejiems metams

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) pristatė dalies universitetų ir kolegijų išorinio vertinimo rezultatus. Paaiškėjo, jog iš 17 vertintų aukštųjų mokyklų, neigiami išorinio vertininimo rezultatai pasieks Lietuvos kūno kultūros akademiją (LKKA), Verslo ir vadybos akademiją, taip pat Lietuvos edukologijos universitetą. Jos gaus ekspertų rekomendacijas ir per trejus metus turės gerai pasistengti, kad vykstant pakartotiniam įvertinimui parodytų pažangą.

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius tikino, kad „tai – nei galutinis nuosprendis, nei galutinė išvada. Nenorime kolegijas ar universitetus dirbtinai suskirstyti į gerus ir blogus. Bendras tikslas – indetifikuoti silpnas aukštųjų mokyklų veiklas ir siekti geresnės aukštojo mokslo kokybės“.

Teigiami įvertinimai bus pristatyti ISM Vadybos ir ekonomikos universitetui, taip pat – Klaipėdos universitetui, Alytaus bei Utenos kolegijoms. Jos bus akredituotos ateinantiems šešeriems metams.

Galutinius įvertinimus kol kas gavo tik septynios Lietuvoje veikiančios aukštosios mokyklos, kitos dešimt yra gavusios tik Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) realiųjų išteklių vertinimo rezultatus. Kiekybinės analizės vertinimo metu neigiamai buvo įvertinti: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Šiaurių universitetas, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, taip pat Kolpingo kolegija.

Net nesulaukus Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) kokybinės analizės rezultatų galima tvirtinti, kad šios mokyklos taip pat gaus neigiamus  įvertinimus ir bus akredituotos tik trejiems metams.

Kitos kelios mokyklos MOSTA įvertintos teigiamai. Teigiamai vertinamos ir šešeriems metams akredituojamos mokyklos tik tuo atveju, jei ir MOSTA ir SKVC vertinimai yra teigiami. Jei bent vienas vertinimas yra neigiamas – mokykla gauna neigiamą  verdiktą ir yra akredituojama tik trejiems metams.

Ji gauna ekspertų rekomendacijas, kaip pagerinti padėtį aukštojoje mokykloje. Sekdama ekspertų rekomendacijomis per trejus metus ji turi įgyvendinti ekspertų pasiūlymus, o tada – vertinama iš naujo.

Kyla klausimas, kas bus su tomis mokyklomis, kurios nuolat gaus neigiamas išvadas ir ignoruos ekspertų pasiūlymus? Švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė tvirtino, kad kurį laiką dar tęsiasi procesas, aukštajai mokyklojai siūlomi sprendimai. Per dvejus metus inicijuojamas pakartotinis vertinimas, atsižvelgiant į ankstesniojo išvadas. Jei pokyčių nėra ir vertinimas vėl neigiamas, priimamas sprendimas dėl leidimo vykdyti studijas panaikinimo: „Jei paaiškėja, kad mokyklos viduje neegzistuoja valia, tai savo valią gali pareikšti steigėjai. Valstybinių unviersitetų klausimu – Seimas, o kolegijų atveju – Vyriausybė“, – sakė N. Putinaitė.

Dėl šių priežasčių visi būsimieji studentai turėtų atkreipti dėmesį į skelbiamus aukštųjų mokyklų vertinimo rezultatus, kurie gali padėti apsispręsti renkantis ir aukštąją mokyklą, studijų programas. Tai – pirmas toks Lietuvoje organizuojamas tyrimas, kuriam prielaidas sudarė naujai priimtas Mokslo ir studijų įstatymas. Jis – viena priemonių užtikrinti mokslo ir studijų kokybę. Greta šio vertinimo, kokybė turi būti tikrinama per aukštųjų mokyklų vidines kokybės užtikrinimo sistemas, taip pat studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslinės veiklos vertinimą. 

Tyrimas atliktas remiantis 2008 – 2010 m. duomenimis, o visų aukštųjų mokyklų vertinimų rezultatus planuojama pateikti iki 2014 m. pabaigos.