Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2012 07 27

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Olimpinės žaidynės ir Bažnyčia

EPA nuotrauka

Visuotinai pripažįstama, kad Jonas Paulius II iš Krokuvos buvo popiežius sportininkas, tačiau jis pats kartą įvardijo savo pirmtaką šv. Pijų X, iš Treviso kilusį Giuseppe Sarto, kaip pirmąjį moderniaisiais laikais deklaravusį sporto ir Olimpiadų svarbą visapusiškam žmogaus asmens ugdymui. „Šv. Pijus X parėmė kilnias prancūzų barono Pierre'o de Coubertino, su dideliu pasisekimu atkūrusio olimpines žaidynes moderniaisiais laikais, idėjas“, – pareiškė šv. Jonas Paulius II.

Italijos knygynuose neseniai pasirodė Treviso leidyklos „Editrice San Liberale“ knyga „Šv. Pijus X, sportas ir olimpiados“, kurios autoriai, be kita ko, priminė, jog Pijus X labai teigiamai vertino ir rėmė moderniųjų olimpinių žaidynių tėvo de Coubertino pastangas.

De Coubertinas lankėsi Italijoje 1905 metais ryšium su Italijos siūlymu surengti 1908 metų žaidynes Romoje ir atsiminimuose pabrėžtinai paminėjo popiežių Pijų X ir jo išsakytą pritarimą žaidynių idėjai. Jei derybos su Italija dėl Romos kandidatūros buvo nevaisingos (vietoj Romos IV tarptautinės žaidynės įvyko Londone), de Coubertinas paminėjo, jog popiežius Pijus X per savo Valstybės sekretorių kard. Marry del Valą labai palankiai vertino mintį surengti žaidynes Romoje. Kiek vėliau šv. Pijus X geranoriškumo ženklan atvėrė Vatikano vartus sekmadieniais Romos parapijų oratorių ir keliomis progomis tarptautinių oratorių jaunimo sportinėms pratyboms.

Popiežiaus šv. Pijaus X laikais olimpinė idėja dar nebuvo taip plačiai paplitusi kaip dabar, kai yra tapusi pagrindiniu pasaulinės reikšmės įvykiu. Tai liudija kad ir tai, jog Londono olimpiados atidarymo iškilmė visame pasaulyje pritrauks 2, 5 milijardo televizijos žiūrovų; Žaidynes simbolizuojantys Olimpiniai žiedai yra tapę žinomiausiu simboliu pasaulyje po Kryžiaus; Žaidynėse dalyvaujančių kraštų skaičius (204) viršija JTO kraštų narių skaičių (193).

Popiežius Pijus X Vatikano soduose. Wikipedia.org nuotrauka

1905 m. spalio 8 dieną popiežius Pijaus X grupei jaunų sportininkų pasakė trumpą kalbą apie sporto naudą ir svarbą. Jis kalbėjo:

„Žaviuosi ir visa širdimi laiminu jūsų sportavimą ir užsiėmimus, gimnastiką, lenktyniavimą dviračiais, alpinizmą, plaukiojimą, lengvosios atletikos ir kitas varžybas, kurioms skiriate savo pastangas. Fizinis kūno lavinimas nuostabiai padeda dvasinėms pratyboms, nes visos šios pastangos reikalauja pasirengimo, atpalaiduoja nuo dykumo, visų ydų pagrindo, o pačios draugiškos varžybos taps jums dorybių lavinimo įvaizdžiu.

Praeitą sekmadienį popiežius Benediktas XVI palinkėjo, kad XXX Olimpinės žaidynės Londone būtų tikra Žemės tautų brolybės patirtimi. Popiežius sakė:

„Olimpiados yra didžiausias pasaulinis sportinis įvykis, kuriame dalyvauja daugybės tautų atletai ir kuris turi didelę simbolinę reikšmę. Dėl to į jas Bažnyčia žiūri su išskirtine simpatija ir dėmesiu. Meldžiamės, kad, pagal Dievo valią, Londono žaidynės būtų tikra žemės tautų brolybės patirtimi.“

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite