2012 08 01

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Algirdas Patackas. Trumpa DK programa, arba kas mes

Istorija niekada nesikartoja, bet iš jos galima mokytis.

Sąjūdis-1990 ir sąjūdis-2012 turi bendrų bruožų.

Ano Sąjūdžio vėliava buvo LAISVĖ, šių dienų Sąjūdžio – TIESA.

Yra pasakyta – “tiesa jus išlaisvins…”. Išdavę tiesą, praradome laisvę – vidinę, sielos laisvę.

Atminkime, ką pasakė žymiausias XXa. žmogus –  “Turėkite drąsos…”

*

Anų laikų priešas buvo okupantas, buvo išorėje.

Šių laikų priešas yra viduje, yra tarp mūsų.

Anais laikais Lietuva buvo kalėjime, dabar ji ligoninėje.

Anais laikais kovėmės dėl laisvės, dabar – dėl gyvybės.

Serga Lietuva, serga Lietuvos valstybė, serga lietuvis.

Mes ateiname gydyti valstybės, tautos ir jos žmonių. Tai – didžiulė atsakomybė.

*

Trumpa DK rinkiminė programa rikiuojasi taip:

1. Tiesos ir teisingumo atstatymas. Nėra tiesos be doros, nėra teisingumo be moralės.        Įstatymas be tiesos yra negyvas, yra tik skeletas.

2. Žmogaus kaip Dievo kūrinio apsauga. Šių dienų blogis kėsinasi į žmogaus prigimtį.

3. Lietuvio kaip tautos žmogaus apsauga. Tautos, ypač mažos, atsidūrė pavojaus zonoje.

*

Būsime klausiami – o kaip su ekonomika, su gerbūviu…? Taip, skurdas yra blogis, bet dar didesnis blogis yra sielos skurdas. Kartu su kitais, su kitomis politinėmis jėgomis kovosime su skurdu ir sieksime gerbūvio – turime pakankamai pajėgų ir ryžto. Bet sukeisti vertybių vietomis nežadame.

Ką darysime pirmiausia? Pirmiausia sieksime tiesõs skaudžiausioje vietoje – pareikalausime sukurti ypatingajį teismą, kuris išnagrinėtų Klonio gatvės tragediją iš esmės, iš pat pradžių. Tačiau šitai yra neįmanoma be esminių pokyčių teisėsaugoje, be naujos formacijos teisininkų ugdymo, be visos valstybės kaip gyvastingo organizmo gydymo.

Užkirsime kelią svetimų žmogaus prigimčiai, svetimų mūsų tautai pseudomokslinių  iškrypėliškų naujovių brukimui, kurios ir yra labiausiai kaltos dėl to, kas vyko Klonio gatvėje. Tikroji tolerancija, tikrasis pakantumas yra nepakantumas blogiui. Tikrosios žmogaus teisės yra tos, kurios neprieštarauja žmogaus prigimčiai.

Mūsų tautos etiniai kodeksai yra viršesni už ES kodeksus.

Turime teisę ir pareigą būti ir likti lietuviais. Atsiverdami pasauliui, nepamiršime ir neišduosime gimtųjų namų, tėviškės dangaus.

Visa tai – dėl ateities, dėl jaunų žmonių, dėl mūsų vaikų.

Dėl mažos mergaitės, vardu Deimantė. Dėl Lietuvos…

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.