2012 08 07

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Čenstakavos Dievo Motinos ikonos pasaulinės piligrimystės kelias pasiekė Lietuvą

Rugpjūčio 5 d. Skaiskalnės miestelyje (Latvija) po šv. Mišių Čenstakavos Dievo Motinos ikona buvo iškilmingai perduota Panevėžio vyskupijos atstovams ir iki rugpjūčio 12 d. aplankys visas Lietuvos vyskupijas. Tai pasaulinės Dievo Motinos ikonos piligrimystės „Nuo vandenyno iki vandenyno“ dalis, skirta apginti gyvybės ir meilės civilizacijai.

Pasiruošimas piligrimystei prasidėjo 2012 m. sausio 29 d. Čenstakavoje, Jasna Guros vienuolyne, kuriame susirinko 16 Europos ir Azijos šalių bei JAV gyvybę ir šeimą ginančių organizacijų atstovai. Čenstakava pasaulinės piligrimystės pradžiai pasirinkta neatsitiktinai – stebuklingoji Čenstakavos Dievo motinos ikona yra svarbi tiek katalikams, tiek ortodoksams.

Tokio masto akcija gyvybei, meilei ir šeimai apginti yra rengiama pirmą kartą pasaulyje. Be to, pirmą kartą  į gyvybės ir meilės gynimo akciją vieningai įsijungė abi didžiosios krikščionių Bažnyčios. Dievo Motinos ikonos piligriminė kelionė prasidėjo prie Ramiojo vandenyno, Vladivostoke, birželio 15 d. ir turėtų baigtis prie Atlanto vandenyno, aplankiusi 23 šalis bei įveikusi 18 tūkstančių kilometrų.

Kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje šventovėje, kurioje piligriminės kelionės metu apsilanko Dievo Motinos paveikslas, į Dievo Motiną kreipiamasi šiais žodžiais: „Įsigali mirties kultūra. Kasdien žudomi vaikai pačiame saugiausiame prieglobstyje – motinų įsčiose. Tarptautiniai įstatymai negina negimusiojo gyvybės… Mažiausias žmogus tampa moderniųjų technologijų produktu… Priemonės, naikinančios vaisingumą ir gyvybę, tapo kasdieninio gyvenimo dalimi… Aršiai puolama santuoka ir šeima… Stovime prieš Tave, mūsų Atpirkėjo Motina, suvokdami, kad vieni nesame pajėgūs laimėti globalinės kovos. Stiprink mus visus. Globok šeimą. Apsaugok gyvybę“.

Plačiau apie pasaulinę piligriminę kelionę ir Dievo Motinos ikonos piligrimystę Lietuvoje skaitykite interneto tinklalapyje http://www.nuovandenynoikivandenyno.lt.

Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystė Lietuvos vyskupijose:

Panevėžio vyskupijoje – rugpjūčio 5-6 dienomis

Šiaulių vyskupijoje – rugpjūčio 6-7 dienomis

Telšių vyskupijoje – rugpjūčio 7-8 dienomis

Kauno arkivyskupijoje – rugpjūčio 8-9 dienomis

Kaišiadorių vyskupijoje – rugpjūčio 9 d.

Vilniaus Arkivyskupijoje – rugpjūčio 9 dieną

Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje, Vilniaus vyskupijoje – rugpjūčio 10-11 dienomis

Vilkaviškio vyskupijoje  – rugpjūčio 11-12 dienomis

Rengėjų inf.