2013 08 22

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Švč. Mergelė Marija Karalienė

Rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventė.

Fra Angelico. Marijos vainikavimas

Marijos Karalienės šventę, einančią paraleliai su Kristaus Karaliaus iškilme, įsteigė Pijus XII 1955 metais.

Prieš Vatikano II Susirinkimo įvykdytą liturginio kalendoriaus reformą ši šventė buvo minima gegužės 31 d. – tarsi apvainikuojant Marijai skirtą mėnesį.


Rugpjūčio 22 d. ligi tol buvo rezervuota Marijos Nekaltosios širdies minėjimui, tačiau jis buvo nukeltas į kitą datą, o jo vietą užėmė Marijos Karalienės šventė, norint priartinti Mergelės karališkumo šventimą prie jos dangun paėmimo iškilmės.

Ši išskirtinė vieta greta Kristaus Karaliaus jai skirta dėl daugybės titulų, kuriuos Pijus XII sumini enciklikoje „Ad Coeli Reginam“ (1954 m. spalio 11 d.): Mistinio Kūno Galvos ir to Kūno narių Motina, šviesioji valdovė ir Bažnyčios karalienė. Šie titulai nurodo ne vien į tai, kad Marija yra Jėzaus karališko kilnumo dalininkė, bet ir į tai, kad ji savitu būdu dalyvauja Kristaus gyvybę bei šventumą teikiančioje įtakoje mistinio Kūno nariams.

Lotiniškas žodis „regina“ (karalienė), kaip ir „rex“(karalius), kyla iš žodžio „regere“, tai yra laikyti, valdyti, dominuoti. Žmogiškai žiūrint, nėra lengvai priskirti Marijai dominuojančio asmens vaidmenį. Juk ji save vadino Viešpaties tarnaite ir visą savo gyvenimą praleido nuolankiai šešėlyje.

Apaštalų darbų autorius Lukas pristato mums Mariją kartu su Vienuolika apaštalų po Jėzaus įžengimo į Dangų, – susikaupusią kartu su jais maldoje, tačiau ne ji duoda nurodymus, o Petras.

Nepaisant to, būtent tomis aplinkybėmis ji tampa jungiamąja grandimi, vienijančia su Prisikėlusiuoju visus tuos vyrus, dar nesustiprintus Šventosios Dvasios dovanomis. Marija yra karalienė, nes yra Kristaus, karaliaus motina. Ji – karalienė, nes viršija visus kūrinius savo šventumu.

Visi krikščionys joje mato ir gerbia dosniai išlietą dievišką meilę, kuri pripildė ją visokeriopu gėriu. Tačiau ji karališkai ir motiniškai dalina tai, ką yra gavusi iš Karaliaus; savo galia saugo įsigytuosius vaikus, būdama išganymo bendradarbė ir džiugina juos savo dovanomis, nes Karalius trokšta, kad visos malonės eitų per jos rankas.

Todėl Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kreiptis į ją ne vien švelniu motinos vardu, bet taip pat ir pagarbiu karalienės titulu.

Marija buvo vainikuota dviguba – mergystė ir dieviškos motinystės – diadema: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi“.

Parengta pagal Santi, beati e testimoni.it