2012 08 26

Kun. Kęstutis Dvareckas

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Kun. Kęstutis Dvareckas. Ar tikrai Dievas nori per daug?

Nuo pat Gerosios Naujienos skelbimo pradžios Jėzaus žodžiai ir elgesys sužadindavo nevienareikšmiškų reakcijų. Žmones žavėjo nuostabą keliantys išgydymai, artimo meilė ir išmintis, sklindanti iš Jėzaus asmens. Tačiau trikdė tas „per toli einantis“ kvietimas, radikalus jo paties atsigręžimas į Tėvą, Tėvo valią su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis.

Vilniaus Visų šventųjų parapijos rezidentas ir priklausomų asmenų reintegracijos bendruomenės „Aš esu“ pradininkas ir vadovas, kun. Kęstutis Dvareckas, komentuodamas šio sekmadienio Evangelijos ištrauką, atkreipia dėmesį į būtinybę kiekvienam asmeniškai apsispręsti, kokiu keliu pasuksime.