2012 08 28

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Nauja knyga: Lietuvos istorija nuo valstybės sukūrimo iki grįžimo į politinę Europos šeimą

Alfonsas Eidintas, Alfredas Bumblauskas, Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamošaitis. Lietuvos istorija. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. – 280 p.

Užsienio reikalų ministerijoje rugpjūčio 30 dieną rengiamas istorikų Alfonso Eidinto, Alfredo Bumblausko, Antano Kulakausko ir Mindaugo Tamošaičio knygos „Lietuvos istorija“ pristatymas.

Ši knyga – vienas iš nedaugelio bandymų pateikti nenutrūkstamą Lietuvos politinę istoriją nuo valstybės susikūrimo iki šalies įsijungimo į transatlantines struktūras 2004 metais.

 

Renginio dalyvius pasveikins užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. Pristatyme dalyvaus ir įžvalgomis pasidalins knygos autoriai, redakcinės kolegijos nariai profesoriai Alvydas Jokubaitis, Raimundas Lopata ir Vytautas Radžvilas.

 

Studijos autoriai – žinomi istorikai, pripažinti savo sričių specialistai. Profesorius Alfredas Bumblauskas knygoje pateikia įžvalgas apie Lietuvos valstybės raidą ir pasiekimus nuo seniausių laikų iki Abiejų Tautų Respublikos sunaikinimo 1795 m. Carines Rusijos valdymo metus ir tautinio atgimimo procesus nagrinėja profesorius Antanas Kulakauskas. Modernios valstybės gimimą 1918 metais, jos vidaus ir užsienio politikos pažangą ir iššūkius tarpukariu analizuoja profesorius ir ambasadorius Alfonsas Eidintas. Sudėtingi procesai, apimantys sovietų ir nacių okupacijas, Holokaustą, ginkluotą ir neginkluotą pasipriešinimą agresoriams, valstybės atkūrimą 1990 m. ir jos galutinį grįžimą į politinę Europos šeimą 2004 m., buvo patikėti išanalizuoti jaunam, tačiau jau kelias monografijas ir istorijos vadovėlius parašiusiam istorijos daktarui Mindaugui Tamošaičiui.