2012 09 09

bernardinai.lt

Bernardinai.TV

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Praregėjimo kaina

„Jis viską gerai padarė“ – džiugiai tarpusavyje kalbėjo žmonės, netikėtai tapę kurčio nebylio išgydymo liudininkais. Štai dar vienas Dievo buvimo tarp žmonių ženklas, dar vienas Tėvo liudijimas, kad Jėzus yra siųstasis Mesijas.

Toronto lietuvių parapijos klebonas kun. Juozapas Marija Žukauskas, komentuodamas šį Evangelijos fragmentą, mėgina atidžiau paželgti į savitą krikščionio gyvenimo kelią: kaipgi atsiveria žmogaus akys, ausys ir širdys? Ko reikia, kad neliktume kurti Jo Žodžiui, nebylūs Jo garbinimui, kad širdies akys praregėtų?