2012 09 14

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymo projektą parems ES

Penktadienį, rugsėjo 14 d., Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir atsakingi savivaldybės administracijos specialistai susitiko su Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymo projekto autoriais. Kaip informuoja Kauno savivaldybė, susitikimo tikslas – aptarti ir suderinti su šio projekto įgyvendinimu susijusius artimiausius veiksmus, pritaikant kultūros paveldo objektą vietos ir užsienio turistų poreikiams. 

Šių metų birželio mėnesį Kauno miesto savivaldybė kartu su partneriu – VšĮ „Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo taryba“ – Ūkio ministerijai pateikė paraišką dėl Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymo projekto dalinio finansavimo. Susitikimo išvakarėse, rugsėjo 13 d.,  Savivaldybę pasiekė žinia, kad Ūkio ministras R. Žylius įtraukė projektą į Viešosios turizmo infrastruktūros valstybės planuojamų projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ vp3-1.3-ūm-02-v priemonę „viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“.

Paskirta Europos Sąjungos fondų lėšų suma – 1 mln. Lt. Likusi suma turės būti finansuojama iš kitų šaltinių, tarp jų – iš savivaldybės biudžeto.

„Džiaugiuosi, kad į mūsų kreipimąsi dėl Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymo finansavimo geranoriškai atsiliepė tiek Ūkio ministras, tiek Premjeras. Gavus ES paramą, Kauno miesto savivaldybė taip pat galės prisidėti prie šio reikšmingo visai Lietuvai istorinio paminklo galutinio sutvarkymo“,- sprendimo esmę išdėstė Kauno meras.

Pradinė projekto vertė siekė 4,9 mln. Lt. Tačiau, projektuotojų skaičiavimais, jeigu vietoj numatytų deginto klinkerio plytų būtų panaudoti A. Juozapavičiaus ir Parodos g. rasti senojo grindinio tašyti akmenys, projekto vertė sumažėtų iki 3,46 mln. Lt.

Vasarą savivaldybė organizavo kauniečių apklausą dėl tų akmenų panaudojimo. Diskusijose buvo apsistota ties dviem variantais – Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios aplinka ir Rotušės aikšte.

Preliminariais skaičiavimais, prie Kristaus Prisikėlimo bažnyčios akmenimis reikėtų išgrįsti maždaug 7 tūkst. kv. m plotą. Kadangi A. Juozapavičiaus pr. ir Parodos g. buvo rasta daugiau nei 18 tūkst. kv. m akmenų grindinio, likusi jų dalis galėtų būti panaudota pertvarkant ir grindžiant Rotušės aikštę.

Tvarkant Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinką planuojama ne tik įrengti dangas prie bažnyčios, bet taip pat išmontuoti esamus nereikalingus statinius, įrengti lietaus bei nuotekų tinklus, vandentiekį, ūkio-buities nuotekų tinklus, apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemą. Įgyvendinus šį projektą, būtų pilnai užbaigtas šio turistinio Lietuvos objekto sutvarkymas.

„Įvykdžius visus darbus, Kaune atsivers dar viena patraukli erdvė turistams ir piligrimams, kurie atvykę ir susipažinę su šia šventove galėtų pasinaudoti Žaliakalnio funikulieriumi ir taip pasiekti Laisvės alėją bei kitus miesto centro objektus. Tikimės, kad jau per 2013 m. būtų galima istoriniais akmenimis išgrįsti Prisikėlimo bažnyčios šventorių“,- sakė A. Kupčinskas.