2012 09 25

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Už Tibetą – pasaulinė „Tiesos deglo“ misija

Tibete vis blogėjant situacijai, kurios tragiškumą atskleidžia per pastaruosius keletą metų įvykę precedento šiuolaikiniame pasaulyje neturintys daugiau nei penkiasdešimties tibetiečių susideginimo atvejai, tremtyje esantis Tibeto parlamentas 2012 m. liepos 6 d. inicijavo šešių mėnesių trukmės pasaulinį renginių ciklą „Tiesos deglas“, kuriuo siekiama atkreipti JT valstybių bei pasaulio bendruomenės dėmesį į Tibeto klausimą.

Simbolinis „Tiesos deglas“ tibetiečių rankose keliauja per pasaulio šalis, solidarumui ir aktyviai pozicijai telkdamas Tibeto tautos tragedijai neabejingus pasaulio piliečius.

Per pastaruosius šešiasdešimt metų, kai komunistinė Kinija žiauriai okupavo Tibetą, Pekinas niekada nepakeitė savo kietos rankos politikos Tibete. Tai lėmė ne tik Tibeto šventyklų bei vienuolynų naikinimą okupacijos pradžioje, gamtos išteklių išnaudojimą regione, taip pat žudymus, kankinimus, įkalinimus ir priekabiavimus prie Tibeto žmonių, nuolatinį Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir kitų JT sutarčių pažeidinėjimą.

Nuo 2008 m. Kinijos saugumo pajėgos su tibetiečiais pradėjo žiaurų susidorojimą. Situacija blogėja sulig kiekviena diena. Reaguodami į tragišką situaciją, tibetiečiai vienas po kito ėmė degintis gyvi, reikalaudami taikiai išspręsti Tibeto klausimą, taip pat siekdami, kad Jo Šventenybė Dalai Lama galėtų grįžti į Tibetą.

Ši žūtbūtinė pastanga, nusinešusi jau daugelį aukų, – tai noras atkreipti Jungtinių Tautų ir tarptautinės bendruomenės dėmesį į Tibeto žmonių kančią, paslėptą giliai jų širdyse, ir taikius tautos siekius būti savo krašto šeimininkais.

„Tiesos deglo“ renginiais siekiama, kad Jungtines Tautos imtų aktyviai diskutuoti Tibeto klausimu, remdamosi rezoliucijomis, kurios buvo iškeltos 1959, 1961 ir 1965 m., ir dėtų pastangas, kad būtų vykdomos šių rezoliucijų nuostatos.

Tibeto parlamentas tremtyje bei pasaulio bendruomenė prašo nepriklausomos tarptautinės tiriamosios delegacijos, kuri būtų nedelsiant siunčiama toliau tirti besitęsiančios krizės Tibete.

„Tiesos deglo“ renginiais Jungtinių Tautų Organizacija kviečiama prisiimti ypatingą atsakomybę, kad būtų užtikrinti pagrindiniai tibetiečių tautos siekiai savo šalyje.

Šis renginių ciklas bus užbaigtas Tarptautinę žmogaus teisių dieną, gruodžio 10-ąją. Šių solidarumo akcijų metu renkami parašai, raginantys pasaulio bendruomenę imtis pozityvių veiksmų dėl Tibeto išlikimo.

Šios peticijos gruodžio 10 d. bus įteiktos Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui JT būstinėje, Niujorke, JT Žmogaus teisių tarybai Ženevoje ir JT informacijos biurui Naujajame Delyje.

Spalio 11 d. „Tiesos deglo“ renginiai vyks ir Vilniuje.