2012 09 30

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Vilniaus vyskupai: drąsiau reaguokime į mums brangių dalykų niekinimą

Vilniaus arkivyskupijos kunigams, pašvęstojo gyvenimo nariams ir visiems tikintiesiems

„Eikš, – sako man širdis, – jo veido ieškok!“ Tavo veido, VIEŠPATIE, aš ieškau! Neslėpk nuo manęs savo veido, neatstumk supykęs savo tarno, – tu buvai mano pagalba. Neatmesk manęs, nepalik manęs, Dieve, mano Gelbėtojau.

Ps 27, 8-9

Pastarosiomis savaitėmis Vilniaus ir kitų Lietuvos gyvenviečių gatvėse pasirodė katalikus trikdančių ir skaudinančių viešųjų atvaizdų. Vieni jų reklamuoja laisvalaikio aprangą, pasitelkdami lengvai atpažįstamus religinių paveikslų motyvus. Kiti pristato jau ne pirmą kartą rengiamą tarptautinį teatro festivalį renesansiniu Salvator mundi (Pasaulio Išganytojo) paveikslu. Šis plakatas išskiria iš dvylikos festivalio pasirodymų būtent tą, kurį tiek režisierius, tiek rengėjai pristato kaip „spektaklį – šventvagystę“. Tokie kraštutiniai mėginimai bet kokia kaina atkreipti į save dėmesį aukoja žmogišką padorumą ir įžeidžia daug žmonių; jų nesustabdo nė tai, kad šiuo metu pasaulis diskutuoja apie tragiškus padarinius provokacijų, kuriomis kėsintasi į tikinčiųjų jausmus.

Norime priminti visiems Bažnyčios nariams ir juos padrąsinti: kaip lygiateisiai demokratinės valstybės piliečiai turite teisę, o kaip sąmoningi katalikai– ir pareigą prieštarauti, kai mums brangus Švenčiausiojo Viešpaties Veido atvaizdas bei kiti religiniai ženklai yra sąmoningai niekinami. Asmeniškai ir per grupes, draugijas, susivienijimus naudokitės visomis įstatymų nedraudžiamomis protesto, boikoto ar kitomis poveikio minėtų renginių rėmėjams formomis. Pasitelkite vaizduotę ir išradingumą, parodykite susitelkimą ir aiškią poziciją, tačiau nuoširdžiai venkite į pyktį atsakyti pykčiu, į panieką – panieka, į orumo pažeidimus – kitų orumo nepaisymu.

Raginame gerbiamus brolius Kunigus apie tai kalbėti sielovados susitikimų metu, paskleisti gerus pavyzdžius ir iniciatyvas, liudijančias, kad aktyviai prisidedame prie tarpusavio supratimo ir pagarbos visuomenės kūrimo. Į mus pasiekiančius prašymus, kad Ganytojai protestuotų, atsakome: viešumoje turi skambėti ne tik vyskupų, bet ir katalikų bendruomenės, katalikiškos žiniasklaidos balsas. Primindami, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, laiminame visas doras, taikias, orias pastangas, kuriomis bus ginama pagarba žmogui ir tam, ką tikime.

Kard. Audrys Juozas Bačkis Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Vysk. Arūnas Poniškaitis Generalvikaras