2012 10 05

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Lietuvos stačiatikiai solidarizuojasi su katalikų bendruomene, protestuojančia prieš R. Castellucci spektaklį Vilniuje

Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje spaudos tarnyba išplatino pareiškimą, kuriame sakoma:

„Lietuvos tikintiesiems stačiatikiams kelia didelį nerimą ir liūdesį informacija apie į teatrų festivalio programą įtrauktą režisieriaus R. Castelluci spektaklį, kuriame numatyti šventvagiški veiksmai, žeidžiantys krikščionių religinius jausmus.

Lietuvos stačiatikiai visiškai solidarūs su savo broliais ir seserimis Kristuje, kurių vardu viešai pasisakė Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vyskupai.

Mūsų krikščioniška sąžinė negali tylėti, kada niekinamas mums visiems brangus mūsų Dievo ir Išganytojo Jėzaus Kristaus atvaizdas.

Tikime, kad mūsų poziciją palaikys visi sąžiningi žmonės, kuriuose dar neužgeso pagarba šventumui ir ilgaamžėms Lietuvos žmonių tradicijoms. Niekas negali likti nuošalyje ir abejingas šiai šventvagystei bei bendražmogiškų kultūros ir religinių vertybių niekinimui.“

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.