2012 10 04

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min

Šeštadienį jaunimo atstovai kviečia praleisti vakarą prie LNDT

Šeštadienį grupė katalikiško jaunimo kviečia praleisti vakarą prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro Vilniuje. Susirinkusieji išreikš nusivylimą tuo, kad festivalio rengėjai, dramos teatro vadovai, festivaliui finansavimą skyrusios valstybės institucijos bei spektaklio režisierius užmiršo, jog yra dalykų, kurių nevalia dergti nei už privačias, nei už valstybės lėšas.

Kviečiantieji sako: „Ateisime prie teatro, nes nenorime, kad tai, kas yra amoralu ir nežmogiška, mūsų visuomenėje su laiku taptų įprastu dalyku. Prie teatro rinksimės 18 val., likus pusvalandžiui iki Romeo Castelluccio spektaklio „Apie Dievo Sūnaus veido koncepciją“ pradžios.“

Ketvirtadienį dėl spektaklio „Apie Dievo sūnaus veido koncepciją“  įvairioms organizacijoms priklausantis jaunimas protestavo prie LR Kultūros ministerijos, Vilniaus m. savivaldybės bei Lietuvos nacionalinio dramos teatro.

Ketvirtadienį protestavusieji LNDT direktoriaus M. Budraičio klausė: „Jeigu žmonės mėtytų daiktus į Jūsų motinos atvaizdą, ar sakytumėt, kad toks veiksmas yra teisėtas, nes žmonės nori tuo kažką pasakyti?“ M. Budraičio atsakymas buvo vienareikšmiškas: „Jeigu tai būtų daroma spektaklio kontekste, tai būtų pateisinama, – taip.“ Perklaustas, ar sutiktų, režisierius dar kartą patvirtino: „Žinoma, taip.“

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.