2012 10 25

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Antrojoje nacionalinėje Lietuvos religijotyrininkų konferencijoje apie religijų tyrimų problemas ir perspektyvas

Spalio 26 d. Vilniaus universiteto Senato salėje vyks antroji nacionalinė Lietuvos religijotyrininkų daugijos (LRD) konferencija “Tarpdisciplininiai religijų tyrimai Lietuvoje: problemos ir perspektyvos”. Konferencijos metu bus aptariamos religijų tyrimų Lietuvoje ir už jos ribų aktualijos, pristatomi šiuo metu atliekami religijų tyrimai bei diskutuojama apie religijų studijų ateities perspektyvas, praneša rengėjai.

Lietuvos religijotyrininkų draugija įkurta 2001 m. spalio 1 d. Jos tikslas – suburti  mokslininkus, atliekančius religinių reiškinių akademinius tyrimus. LRD kurta siekiant plėtoti laisvas nuo išankstinių teologinių ar ateistinių nuostatų religijos studijas, o taip pat supažindinti Lietuvos visuomenę su užsienio mokslininkų darbais ir jų taikomais metodais religijotyros srityje, užpildant Lietuvos akademinėje terpėje šioje srityje atsiradusią spragą ir taip prisidedant prie atviros visuomenės kūrimosi Lietuvoje. Pirmuoju draugijos pirmininku buvo išrinktas religijotyrininkas doc. dr. Gintaras Beresnevičius, po kurio mirties 2006 m. draugijos veikla nebuvo vystoma.

2011 m. birželio 6 d. LRD veikla atnaujinta, priimti nauji nariai, išrinkta valdyba, o jos pirmininke paskirta religijos sociologė doc. dr. Milda Ališauskienė (VDU).

2012 m. rugpjūtį LRD tapo Tarptautinės religijų istorijos asociacijos (IAHR) ir Europos religijų studijų asociacijos (EASR) nare.

Daugiau informacijos www.religijotyra.lt

Rengėjų inf.